EN

FF:KRBcB01 Četba Xenofónta - Informace o předmětu

KRBcB01 Četba Xenofónta

Filozofická fakulta
podzim 2018
Rozsah
0/2/0. 0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Jana Steklá, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Irena Radová, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
Pá 10:00–11:40 A24
Předpoklady
Znalost normativní mluvnice klasické řečtiny (v rozsahu látky probírané v rámci předmětu KRBcA01 a 02).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Po skončení kurzu bude student mít osvojenou slovní zásobu přečteného řeckého textu tak, aby ho bez pomoci slovníku dokázal adekvátně přeložit; student bude schopen vysvětlit příslušné gramatické jevy v textu v rozsahu odpovídajícím předmětu Řecká mluvnice I a II; pracovat s řeckým textem tak, aby se slovníky a mluvnicí byl schopen samostatné četby.
Osnova
  • 1. Úvod do textové kritiky, její využití při práci s originálním textem; využití komentovaných vydání; úvod do literární tvorby Xenofónta;
  • 2.-12. Četba a interpretace vybraných kapitol (rozsah probíraného textu v jednotlivých seminářích odpovídá přibližně jedné straně textu teubnerské edice): nácvik adekvátního českého překladu řeckého originálu (rozdíl mezi doslovným překladem a překladem adekvátním, hledání odpovídajících výrazových prostedků v českém jazyce pro jednotlivé řecké konstrukce a vazby), určování gramatických kategorií určování souřadných a podřadných souvětí, identifikace druhů vedlejších vět a jejich formálních charakterických rysů.
Výukové metody
Studenti jsou povinni připravovat si předem překlad za pomoci slovníku. Při výuce je připravený text překládán a rozebírán z gramatického hlediska.
Metody hodnocení
Předpokladem k absolvování předmětu je aktivní účast studenta v seminářích; schopnost orientace v textu a adekvátního překladu bude ověřena ústně.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je volitelný pro studenty klasické řečtiny, pro studenty jednooborové klasické filologie je povinný!.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, podzim 2017.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2018/KRBcB01