KSCA003 Fonetika čínštiny

Filozofická fakulta
podzim 2017
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Zuzana Pospěchová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Lucie Olivová, MA, Ph.D., DSc.
Seminář čínských studií - Centrum asijských studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jana Vávrová Mašková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Seminář čínských studií - Centrum asijských studií - Filozofická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
KSCA003/01: Út 14:10–15:45 U12
KSCA003/02: Út 15:50–17:25 U24
KSCA003/03: Út 10:50–12:25 U28
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Zápis mimo obor Kulturní studia Číny je vyloučen.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Na konci kurzu bude student schopen:
osvojit si základní teoretické znalosti o výslovnosti čínštiny;
zvládnout vyslovovat čínské slabiky a víceslabičné kombinace;
poslechem rozpoznávat čínské slabiky a víceslabičné kombinace;
zapsat čínskou slabiku latinkou (v transliteraci pinyin)
mít základní informace o fonetice a fonologii
Výstupy z učení
Na konci kurzu bude student: - mít základní teoretické znalosti o fonetice a fonologii moderní čínštiny - schopen zapsat čínské slabiky v transkripci pinyin - detekovat poslechem čínské slabiky a jejich kombinace - schopen vyslovovat čínské slabiky a jejich kombinace
Osnova
 • A. Základní charakteristika čínského fonetického systému
 • 1. struktura slabiky v čínštině (iniciála a finála: mediála, centrála, terminála)
 • 2. základní poznatky o tónovém systému čínštiny, charakteristika a průběh jednotlivých tonémů, atonická slabika
 • 3. pinyin jako základní transliterace čínštiny do latinky
 • B. Základní nácvik výslovnosti
 • 1. nácvik výslovnosti iniciál
 • 2. nácvik výslovnosti finál
 • 3. četba tabulky čínských slabik
 • C. Pinyin
 • 1. srovnání oficiální čínské transliterace pinyin a českého standardního přepisu čínštiny
 • 2. odlišnosti v zápisu iniciál a finál
 • 3. pravidla zápisu transkripcí pinyin
 • D. Nácvik výslovnosti a zápisu čínštiny
 • 1. nácvik výslovnosti a zápisu sylabémů v izolované výslovnosti
 • 2. spojení dvou a více slabik
 • 3. spojení slabiky s tonémem s následující slabikou atonickou
 • 4. rozmanitost výslovnosti finál
 • (transformace finál, erizace, další fonetické jevy)
Literatura
  doporučená literatura
 • Transkripce čínštiny., Sborník statí. Edited by Hana Třísková. Praha: Česko-čínská společnost, 1999. xv, 104 s. ISBN 80-902515-2-8. info
 • Transkripce čínštiny., Tabulky a návody. Edited by Hana Třísková. Prah: Česko-čínská společnost, 1999. ix, 133 s. ISBN 80-902515-3-6. info
Výukové metody
přednášky, cvičení výslovnosti skupinové i individuální, psané testy
Metody hodnocení
psaný test - minimální úspěšnost 80%;
podmínkou absolvování kurzu je také docházka - je povolena 1 absence v průběhu semestru
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Posluchači Kulturních studií Číny povinně zapisují v 1. semestru studia.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2017/KSCA003

Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 12. 2017 21:45, 50. (sudý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému