KSCA014 Academic Writing I

Faculty of Arts
Spring 2019
Extent and Intensity
0/2/0. 3 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Teacher(s)
Mgr. Bc. Magdaléna Rychetská, M.A. (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. Lucie Olivová, MA, Ph.D., DSc.
Department of Chinese Studies - Asia Studies Centre - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Bc. Magdaléna Rychetská, M.A.
Supplier department: Department of Chinese Studies - Asia Studies Centre - Faculty of Arts
Timetable
Thu 12:00–13:40 B2.44
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The aim of this course is to learn how to structure essays, organise information and use memorised sources in an exam situation. Students practise writing introductions, conclusions and paragraphs of evidence, and learn how to present information clearly and concisely.
After completing this course, the student will be able to:
• Structuring text
• Organising information
• Writing introductions
• Developing supporting paragraphs using evidence
• Writing conclusions
Syllabus (in Czech)
 • Úvodná hodina: Základy písania akademického textu Akademický VS neakademický text Ako správne citovať: citácia VS parafráza Plagiát Ako správne odkazovať na použitý text
 • Seminár I: Test: je toto správna citácia? Študentská oponentúra
 • Argument a interpretácia: Čo je to argument? Argumentačný VS informatívny text Čo znamená interpretovať text? Ako určiť hlavnú tézu (argument) textu?
 • Seminár II: Študenti si na seminár prinesú prvú verziu úlohy II Test: čo je argument textu? Argumentačný či informatívny text? Študentská oponentúra
 • Rétorické stratégie: Pátos, Logos, Étos
 • Seminár III: Študenti si na seminár prinesú prvú verziu úlohy III Test: aká rétorická stratégia? Študentská oponentúra
 • Chyby argumentácie: Čo je to argumentačný faul? Najčastejšie argumentačné fauly?
 • Seminár IV: Študenti si na seminár prinesú prvú verziu úlohy IV Test: Argument či správa? Študentská oponentúra
 • Vytváranie vlastného argumentu:
 • Ako vytvoriť úspešný argument? Ako podporiť argument?
 • Seminár V: Študenti si na seminár prinesú prvú verziu úlohy I Test: parafráza či plagiát? Študentská oponentúra
 • Zápočtový týždeň
Literature
  recommended literature
 • ŠIROKÝ, Jan. Tvoříme a publikujeme odborné texty. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2011. 208 s. ISBN 9788025135105. info
 • GERŠLOVÁ, Jana. Vádemékum vědecké a odborné práce. První. Senov: Kamil Mařík - Professionam Publishing, 2009. 146 pp. ISBN 80-7431-002-7. info
 • ECO, Umberto and Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
  not specified
 • ŠANDEROVÁ, Jadwiga. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha: Sociologické nakladatelství, 2009. 209 pp. Studijní texty, 34. svazek. ISBN 978-80-86429-40-3. info
 • Cesty k vědě : jak správně myslet a psát. Edited by Břetislav Horyna - Josef Krob. 1. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2007. 170 s. ISBN 9788071822233. info
 • KUBÁTOVÁ, Helena and Dušan ŠIMEK. Od abstraktu do závěrečné práce : jak napsat diplomovou práci ve společenskovědních a humanitních oborech : praktická příručka. 4., přeprac. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. 90 s. ISBN 9788024415895. info
Teaching methods
Seminar, homeworks.
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is taught annually.
General note: Posluchači Kulturních studií Číny povinně zapisují v 2. semestru studia.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Spring 2010, Spring 2011, Spring 2012, Spring 2013, Spring 2014, Spring 2015, Spring 2016, Spring 2017, Spring 2018, Autumn 2020.
 • Enrolment Statistics (Spring 2019, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2019/KSCA014