KSCA015 Academic Writing II

Faculty of Arts
Autumn 2018
Extent and Intensity
0/2/0. 3 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Teacher(s)
Mgr. Bc. Magdaléna Masláková (seminar tutor)
Supervisor
doc. Lucie Olivová, MA, Ph.D., DSc.
China Studies Seminar - Asia Studies Centre - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Bc. Magdaléna Masláková
Supplier department: China Studies Seminar - Asia Studies Centre - Faculty of Arts
Timetable
Thu 12:00–13:40 K23
Prerequisites (in Czech)
KSCA014 Academic Writing I
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
Syllabus (in Czech)
 • 1) Úvodná hodina; rekapitulácia POT I: plagiát; primárny zdroj VS sekundárna literatúra
 • 2) Domáca príprava a samostatné riešenie zadaných úloh I.
 • 3) Vedecké poznanie; základné druhy výskumu (historický, sociálny, literárny, lingvistický,...)
 • 4) Domáca príprava a samostatné riešenie zadaných úloh II.
 • 5) Časté problémy pri vedeckom výskume: výber primárnych zdrojov, objektivita, hermeneutický kruh, princíp historickej konkrétnosti,...
 • 6) Domáca príprava a samostatné riešenie zadaných úloh III.
 • 7) Seminár: konkrétne problémy študentov, formulár návrhu výskumu
 • 8) Domáca príprava a samostatné riešenie zadaných úloh IV.
 • 9) Seminár: spätná väzba na študentské projekty
 • 10) Domáca príprava a samostatné riešenie zadaných úloh V.
 • 11) Prezentácia návrhu výskumu: skupina I.
 • 12) Prezentácia návrhu výskumu: skupina II.
Assessment methods (in Czech)
Kurz je zakončený kolokviom. Požiadavky na kolokvium: (a) aktívna účasť na seminároch, (b) domáca príprava a včasné vypracovanie zadaných úloh, (c) záverečná prezentácia. Pri nesplnení niektorej z týchto podmienok môže vyučujúci povoliť alternatívne ukončenie predmetu – spracovanie seminárnej práce na vybranú tematiku.
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is taught annually.
The course is also listed under the following terms Spring 2011, Spring 2012, Spring 2013, Spring 2014, Spring 2015, Spring 2016, Spring 2017, Spring 2018, Spring 2019.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2018/KSCA015

Go to top | Current date and time: 16. 11. 2018 19:16, Week 46 (even)

Contact: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, Office for Studies, access rights administrators, is-technicians, e-technicians, IT support | Use of cookies | learn more about Information System