KSCA101 Seminář k bakalářské diplomové práci II

Filozofická fakulta
podzim 2018
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Bc. Denisa Hilbertová, M.A. (cvičící)
Wei-lun Lu, Ph.D. (cvičící)
doc. Lucie Olivová, MA, Ph.D., DSc. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Dušan Vávra, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Lucie Olivová, MA, Ph.D., DSc.
Seminář čínských studií - Centrum asijských studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jana Vávrová Mašková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Seminář čínských studií - Centrum asijských studií - Filozofická fakulta
Předpoklady
KSCA100 Seminář k diplomové práci I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 40 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/40, pouze zareg.: 0/40
Mateřské obory
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:

odevzdat diplomovou práci;

KSCA101 Seminář k bakalářské diplomové práci II sa vypisuje každý semester. Do tohto seminára sa hlásia študenti, ktorí sa na konci daného semestra chystajú odovzdať diplomovú prácu.
Diplomové práce sa odovzdávajú mesiac pred štátnou záverečnou skúškou.
Osnova
  • Předmět nemá osnovu - individuální konzultace se školitelem.
Literatura
  • ECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
Výukové metody
Individuální konzultace.
Metody hodnocení
Podmínkou ukončení semináře je odevzdání bakalářské práce, nebo její podstatné části (pokud s tím souhlasí školitel).
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020.