KSCA607 Politický a společenský systém ČLR

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
1/1/0. 5 kr. (plus 1 za zk). Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Bc. Magdaléna Rychetská, M.A., Ph.D. (přednášející)
Mgr. Bc. Denisa Hilbertová, M.A. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Dušan Vávra, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Lucie Olivová, MA, Ph.D., DSc.
Seminář čínských studií - Centrum asijských studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Bc. Denisa Hilbertová, M.A.
Dodavatelské pracoviště: Seminář čínských studií - Centrum asijských studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 12:00–13:40 B2.23
Předpoklady
TYP_STUDIA ( N )
Dobrá znalost anglického jazyka, znalost historického vývoje v Číně ve 20. století (úroveň předmětu Dějiny Číny II)
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem je studentům předat znalosti o současné čínské politice, stejně jako jim poskytnout směrodatná vodítka pro hlubší analýzů procesů na čínské politické scéně. Pozornost bude především věnována soudobému vývoji, vnitřním mechanismům KS Číny, legislativnímu i exekutivnímu aparátu čínského státu.
Výstupy z učení
Na konci kurzu bude student schopen • definovat ideologii KSČ • Analyzovat vedení a směřování KSČ za posledních 25 let • Porozumí strukturu KSČ • Pozici KSČ na mezinárodním poli, její strategii a taktice soft power • Orientovat se v problémech KSČ, jako např. korupce, média, předpokládaný vývoj v následujících letech • Uceleně argumentovat a prezentovat svůj názor ohledně probíraných témat
Osnova
 • Úvodní hodina: Moderní dějiny Číny; politické zřízení ČLR
 • Totalitní režimy
 • Třetí a čtvrtá generace čínských komunistů
 • Pátá generace čínských komunistů
 • Budoucnost šesté generace
 • Státní aparát ČLR
 • Ideologie KS Číny a patriotické vzdělávaní
 • Internet, média a cenzura
 • Právní systém
 • Občanská společnost
 • Postoj KS Číny k teritoriálním konfliktům a mezinárodní vztahy
Literatura
  doporučená literatura
 • 5. Merle Goldman: From Comrade to Citizen: The Struggle for Political Rights in China, Harvard University Press, 2005. ISBN 0-674-01890-7.
 • 1. Cheng Li: China’s Changing Political Landscape, Brookings Institution Press, 2008. ISBN 978-0-8157-5209-7.
 • 2. Cheng Li: Cheng Li: Chinese Politics in the Xi Jinping Era: Reassessing Collective Leadership, Brookings Institution Press, 2016.
 • 4. Elizabeth Perry & Merle Goldman: Grassroots Political Reform in Contemporary China, Harvard University Press, 2007. ISBN 978-0-674-02486-1.
Výukové metody
Seminář Presentace Konspekt
Metody hodnocení
- student se hodiny účastní aktivně, má načtené texty předepsané na každou hodinu - prezentace - konspekt
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Posluchači Kulturních studií Číny povinně zapisují v 1. semestru studia.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, podzim 2018, jaro 2020, jaro 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2021/KSCA607