KSCA608 Čína v mezinárodních vztazích

Filozofická fakulta
jaro 2018
Rozsah
1/1/0. 5 kr. (plus 1 za zk). Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Bc. Denisa Hilbertová, M.A. (přednášející)
Garance
doc. Lucie Olivová, MA, Ph.D., DSc.
Seminář čínských studií - Centrum asijských studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Bc. Denisa Hilbertová, M.A.
Dodavatelské pracoviště: Seminář čínských studií - Centrum asijských studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 14:10–15:45 U26
Předpoklady
TYP_STUDIA ( N )
KSCA607 Politický a společenský systém ČLR
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: Zápis mimo Kulturní studia Číny je podmíněn souhlasem vyučujících.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Tento magisterský seminář se zaměřuje na teoretické a metodologické přístupy ke studiu čínské zahraniční politiky. Kurz prochází na širokou škálu témat zahraniční politiky Čínské lidové republiky včetně toho, jak mohou být zkoumány a zasazeny do širšího rámce mezinárodních vztahů. Cílem toho semináře je připravit studenty na primární výzkum v oblasti čínské zahraniční politiky, komparativní zahraniční politiky a mezinárodních vztahů.
Výstupy z učení
Na konci kurzu bude student schopen • Provést původní výzkum v oblasti čínských mezinárodních vztahů • Představit vlastní ucelenou teorii k tématu předmětu • Analyzovat kroky čínské zahraniční diplomacie • interpretovat čínskou zahraniční politiku a její mezinárodní dosah od roku 1989
Osnova
  • 1. Úvodní hodina a. Pandí diplomacie b. Soft power 2. Čína na cestě mezi světové velmoci a. Armáda b. Zastoupení v mezinárodních organizacích c. One Belt, One Road d. Zahraniční návštěvy a směřování Xi Jinpinga, Hu Jintaa a Jiang Zemina 3. Spojené státy americké a Čína 4. Čína a Asie a. Japonsko b. Severní a Jižní Korea c. Oblast Jihočínského moře d. Jihovýchodní Asie 5. Čína a Asie a. Čína a Kyrgystán b. Čína a Indie c. Čína a centrální Asie (Turecko, Irán, Saudská Arábie, Pákistán, Afgánistán) 6. Čína, Rusko a Evropa a. Rusko a Čína – vztahy b. Evropa a Čína – vztahy a zastoupení 7. Čína a ČR a. Nová Hedvábná stezka? 8. Čína a Třetí svět a. Afrika b. Latinská Amerika c. Střední Amerika 9. Čína, Tibet, Xinjiang 10. Čína, Taiwan a Hong Kong
Literatura
    doporučená literatura
  • BRAUTIGAM, D. 2009. The Dragon’s Gift: The Real Story of China in Africa. Oxford: Oxford University Press
  • FRAVEL, M. Taylor. Strong borders, secure nation : cooperation and conflict in China's territorial disputes. Oxford: Princeton University Press, 2008. xvi, 376. ISBN 9780691136097. info
  • ALASTAIR, Iain Johnston. Social States, China in International Institutions, 1980-2000. Princeton University Press, 2007. info
Výukové metody
Seminář Analýza textů Diskuze Projekt
Metody hodnocení
Kurz je zakončen zkouškou. Jeden z cílů kurzu je naučit studenty vést konstruktivní debatu na vybrané téma, vyjádřit ucelený argument, který si budou schopni obhájit. Proto aktivita v hodině, prezentace a závěrečný projekt budou mít stejnou váhu během hodnocení. - student se hodiny účastní aktivně, má načtené texty předepsané na každou hodinu - prezentace během semestru a vyplněný poznámkový formulář - během semestru jsou povoleny dvě absence - týmový závěrečný projekt na téma propagandy v médiích a jeho prezentace v hodině
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: Posluchači Kulturních studií Číny povinně ukončují zkouškou.
Předmět je vyučován každoročně.
Posluchači Kulturních studií Číny povinně zapisují v 1. semestru studia.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2019.