KSCA698 Seminář k magisterské diplomové práci I

Filozofická fakulta
podzim 2018
Rozsah
0/2/0. 5 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Dušan Vávra, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Bc. Denisa Hilbertová, M.A. (cvičící)
Wei-lun Lu, Ph.D. (cvičící)
doc. Lucie Olivová, MA, Ph.D., DSc. (cvičící)
Garance
doc. Lucie Olivová, MA, Ph.D., DSc.
Seminář čínských studií - Centrum asijských studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jana Vávrová Mašková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Seminář čínských studií - Centrum asijských studií - Filozofická fakulta
Předpoklady
TYP_STUDIA ( N )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem je předmětu je selekce školitele a společně se školitelem následně volba tématu magisterské diplomové práce. Během kurzu Seminář k magisterské diplomové práci I bude za pomoci školitele zvolena základní studijní literatura k vybranému tématu práce, heuristika pramenů a jejich studium. Na kurz navazuje Seminář k magisterské diplomové práci II v jarním semestru, kdy již student na základě načtené literatury zpracuje projekt magisterské diplomové práce. Pokud tento projekt úspěšně obhájí, bude pokračovat ve zpracování tématu v následujícím roce studia.
Výstupy z učení
- Navázání spolupráce se školitelem - Volba tématu magisterské diplomové práce - Heuristika zdrojů a studium základního seznamu literatury k diplomové práci
Výukové metody
Konzultace se školitelem
Metody hodnocení
- Proaktivita ve hledání tématu - Kvalitní spolupráce se školitelem
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Poznámka k četnosti výuky: Kurz má podobu individuálních konzultací a prezentací projektů v posledních týdnech semestru.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, podzim 2017, jaro 2019, podzim 2019.