KSCB038 Číňané v zahraničí

Filozofická fakulta
jaro 2020

Předmět se v období jaro 2020 nevypisuje.

Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Bc. Denisa Hilbertová, M.A. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Dušan Vávra, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
doc. PhDr. Luboš Bělka, CSc.
Seminář čínských studií - Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. et Mgr. Dušan Vávra, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Seminář čínských studií - Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 50 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/50, pouze zareg.: 0/50, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/50
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou čínské migrace do zahraničí. Na konci kurzu má student základní přehled o příčinách, historických souvislostech a vzorcích hlavních migračních vln směřujících z čínského kulturního prostoru směrem do zámoří. Seznámí se s kulturou oblastí, z nichž migrace vychází, a která významně ovlivňuje podobu a fungování komunit zahraničních Číňanů po celém světě. Student si také vytvoří povědomí o nejdůležitějších cílových lokalitách migrace a o charakteristikách čínských migrantských komunit v různých zemích světa. Zároveň by měl být schopen chápat vzájemné vazby, vztahy a společné rysy jdoucí napříč různými migračními vlnami i imigrantskými komunitami v odlišných cílových oblastech.
Osnova
 • 1. Úvodní hodina, informace o ukončení kurzu, rozdělení témat
 • 2. Základní termíny, teorie a vzorce čínské migrace
 • 3. Historie čínské migrace do zahraničí
 • 4. Místo původu a vazby k regionu emigrace - kultura, jazyk a náboženství
 • 5. Taiwan, Hongkong, Macau, Japonsko, Korea
 • 6. Singapur, Malajsie, Indonésie
 • 7. Thajsko, Vietnam, Burma, Filipíny, Austrálie
 • 8. Číňané v severní Americe (USA, Kanada)
 • 9. Číňané v Africe
 • 10. Číňané v Evropě
 • 11. Číňané v České republice
 • 12. Zahraniční Číňané v současné ČLR a v mezinárodní politice
Výukové metody
přednášky
Metody hodnocení
Podmínkou absolvování je zapojení studenta do organizace studentské konference a přednesení vlastního příspěvku.
Další komentáře
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2014.