KSCB044 Chinese territorial conflicts

Faculty of Arts
Autumn 2016
Extent and Intensity
1/1/0. 4 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Teacher(s)
Mgr. Bc. Denisa Hilbertová, M.A. (lecturer)
Guaranteed by
doc. Lucie Olivová, MA, Ph.D., DSc.
Department of Chinese Studies - Asia Studies Centre - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. et Mgr. Dušan Vávra, Ph.D.
Supplier department: Department of Chinese Studies - Asia Studies Centre - Faculty of Arts
Timetable
Wed 10:50–12:25 zrusena M12
Prerequisites (in Czech)
KSCA001 Study of China - Introduction
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
The capacity limit for the course is 22 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 2/22, only registered: 0/22, only registered with preference (fields directly associated with the programme): 0/22
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Státní území, státní hranice a schopnost uchránit své teritorium je jeden z nejvýznamnějších úloh moderního státu. Jelikož hranice se zásadně měnily v průběhu dějin, je častokrát obtížné „objektivně“ posoudit, komu určité území náleží. Roli zde hraje několik zásadních faktorů: historické nároky, proměnlivé požadavky týkající se přírodních zdrojů a vojenská či mezinárodní síla dotyčných států. Za dobu svého trvání Čínská lidová republika vznesla celou řadu sporných nároků, přičemž některé řešila a nadále řeší mírovou cestou diplomatických jednání, u jiných padaly výhružky použití jaderných zbraní a, v neposlední řadě, u několika konfliktů použila vojenské síly.


Cílem kurzu je poskytnout sondu do problematiky teritoriálních požadavků a sporných území Čínské lidové republiky.
• Studenti se seznámí s historickým vývojem daných oblastí, jejich strategickým a/či nerostným potenciálem
• Budou představeny argumenty všech zúčastněných stran v daném sporu
• V závěrečných prezentacích dostanou studenti možnost prokázat svoji schopnost diskutovat k dané problematice a využít nabitých znalostí
Syllabus (in Czech)
 • 1. Úvodní hodina
 • 2. Úvod do problematiky teritoriálních požadavků
 • a. Terminologie a mezinárodní právo
 • b. Historický vývoj a řešení konfliktů
 • c. Hraniční spory: Vietnam, Bhútán, Barma, Nepál, Pákistán a další
 • d. Diplomatická domluva: Hong Kong a Macao
 • 3. Tibet
 • 4. Ujgurská autonomní oblast Xinjiang
 • 5. Mongolsko
 • 6. Dvě Číny – ČLR a Taiwan
 • a. Taiwan
 • b. Kinmen a Matsu
 • 7. Malé ostrovy a velký problém: Diaoyutai/Senkaku
 • a. Japonsko/ČLR/Čína
 • 8. Východočínské moře
 • a. Japonsko
 • b. Jižní Korea
 • 9. Napjaté přátelství: ČLR a Severní Korea
 • a. Yalu river
 • b. Žluté moře
 • 10. Teritoriální konflikt v Jihočínském moři ČLR/Indonésie/ Brunej/ Vietnam/ Taiwan/ Malajsie/Filipíny
 • a. Paracelské ostrovy
 • b. Scarborough Shoal
 • c. Souostroví Spratly
 • 11. Čínsko-indické spory: Arunachal Pradesh a Aksai Chin
 • 12. Čínsko-sovětské/ruské spory a spolupráce
 • 13. Závěrečné prezentace
Teaching methods (in Czech)
Přednášky a diskuze.
Studenti jsou povinni nastudovat si uvedenou literaturu na každou hodinu.
Po domluvě budou pro závěrečné prezentace vybrané tři citlivé teritoriální oblasti. Studenti vytvoří pracovní skupinky a v rámci deseti minutové prezentace představí jednu stranu vybraného konfliktu, přičemž další skupinka představí argumenty druhé (či další) strany. V následné diskuzi studenti mohou formulovat svůj názor na základě poznatků z přednášek, četby a závěrečných prezentací.
Assessment methods (in Czech)
Hodnocení je ve formě kolokvia. Hlavní důraz bude kladen na závěrečnou prezentaci případové studie, přesto aktivitu v hodině nelze podceňovat. Student bude hodnocen na základě aktivity v hodině (20%) a závěrečné prezentace (80%).
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught once in two years.
Information about innovation of course.
This course has been innovated under the project "Faculty of Arts as Centre of Excellence in Education: Complex Innovation of Study Programmes and Fields at FF MU with Regard to the Requirements of the Knowledge Economy“ – Reg. No. CZ.1.07/2.2.00/28.0228, which is cofinanced by the European Social Fond and the national budget of the Czech Republic.

logo image
The course is also listed under the following terms Autumn 2014.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2016/KSCB044