KSCB060 Úvod do čínské gramatologie

Filozofická fakulta
jaro 2017
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Jiří Plucar, Ph.D. (přednášející)
Wei-lun Lu, Ph.D. (pomocník)
Garance
doc. Lucie Olivová, MA, Ph.D., DSc.
Seminář čínských studií - Centrum asijských studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jiří Plucar, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Seminář čínských studií - Centrum asijských studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 15:50–17:25 M13
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 50 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 16/50, pouze zareg.: 0/50, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/50
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem kurzu je uvést do problematiky studia čínského písma, představit čínskou vědu o písmu (gramatologii) a jednotlivé disciplíny, které se jím zabývají. Kurz má za cíl vytvořit studentům potřebný historický a terminologický kontext pro diskusi kolem studia čínského písma. Kurz bude probíhat hlavně ve formě přednášek, do této teoretické části bude patřit základní charakteristika, pojednání o dílčích tématech (analýza znaku, grafické transformace, starověké vývojové styly, grafická etymologie, slovník Shuōwén jiězì) a jiné. Praktická část bude zahrnovat četbu vybraných textů a především referáty na vybraná témata. Na konci kurzu bude student schopen: - rozumět hlavnímu obsahu čínské vědy o písmu (gramatologie) společně s jejich dílčími disciplínami - chápat a umět vysvětlit základní pojmy čínské vědy o písmu, mít přehled o chronologickém a materiálovém členění grafické dokumentace - analyzovat strukturu základních znaků s přihlédnutím ke grafické etymologii - umět posoudit základní jevy v rámci vývoje písma (grafická deformace, výpůjčky, kontext a význam) - chápat typologii čínských znaků, základní proces grafické analýzy založený na slovníku Shuōwén jiězì, přínos slovníku pro čínskou gramatologii
Osnova
  • (0) Informační hodina – úvod do studia gramatologie, opakování (1) Základní informace, terminologie, bibliografie (2) Dějiny čínské gramatologie I (3) Dějiny čínské gramatologie II (4) Gramatologie ve 20. století I (5) Gramatologie ve 20. století II (6) Současné znaky, vybraná problematika (7) Vybraná témata z čínské gramatologie (8) Četba vybraných textů I (9) Četba vybraných textů II (10) Xu Shen a jeho slovník (11) Xu Shen a jeho slovník (12) Paleografie
Literatura
    doporučená literatura
  • ZÁDRAPA, Lukáš a Michaela PEJČOCHOVÁ. Čínské písmo. Vyd. 1. Praha: Academia, 2009. 297 s. ISBN 9788020017550. info
Metody hodnocení
Každý student během semestru vypracuje jeden referát na zadané téma a přednese ho ústně nebo zpracuje písemně. Během semestru jsou povoleny max. dvě absence. Splnění těchto dvou podmínek znamená udělení zápočtu. Při nesplnění některé z těchto podmínek vyučující může povolit alternativní ukončení předmětu – zpracování úkolu na zadané téma a dle zadaných parametrů.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2015, jaro 2016.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2017/KSCB060

Nahoru | Aktuální datum a čas: 12. 12. 2017 11:10, 50. (sudý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému