KSCB091 Válka v Pacifiku

Filozofická fakulta
jaro 2017
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Bc. Denisa Hilbertová, M.A. (přednášející)
Wei-lun Lu, Ph.D. (pomocník)
Garance
doc. Lucie Olivová, MA, Ph.D., DSc.
Seminář čínských studií - Centrum asijských studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. et Mgr. Dušan Vávra, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Seminář čínských studií - Centrum asijských studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
každé sudé pondělí 15:50–19:05 M21
Předpoklady
Základy anglického jazyka
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 180 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 34/180, pouze zareg.: 0/180, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/180
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem předmětu je představit konflikt druhé světové války z pohledu bojů a účastníku v Tichomoří. Jelikož české země nebyly zapojeny do válečného úsilí na Dalném východě, bývá tato část druhé světové války mnohdy opojíjena. Kurz představí válečné cíle a strategii, jak hlavních aktérů - Japonska a U.S.A., ale také zemí okupovaných Japonským císařstvím - Čínu, Barmu, Singapur atd. Na konci kurzu bude student schopen: - orientovat se v hlavním událostech druhé světové války v Tichomoří - na základě nabytých znalostí interpretovat tyto události v širším společenském a politickém kontextu - objasnit proces Japonské exapanze a její příčiny - charakterizovat průběh Druhé světové války na Dálném východě
Osnova
  • 1) Úvodní hodina a. Porozumění války v Tichomoří z celosvětového hlediska, 1890-1920 b. Imperialismus a nacionalismus a jejich význam pro válku v Tichomoří c. Čína a Japonsko – odlišný přístup k západní expanzi 2) Cesta k japonské expanzi a. Americká expanze do Tichomoří, Japonské přistěhovalectví do U.S. b. Spolupráce, 1920-1930 c. Vývoj v Japonsku d. Námořní konference v Londýně, 1930 3) Napětí roste 1931-1937 a. Mandžuský incident b. Americká reakce na Japonskou expanzi v Číně, politický a vojenský vývoj v U.S.A. a Japonsku c. Dopad Světové krize d. Počátek Druhé sino-japonské války, 1937 4) Cesta ke světovému konfliktu 1937-1941 a. Pearl Harbor b. Pád Singaporu c. Filipíny 5) Počátky bojů, 1942 a. Bitva: Midway b. Bitva o Guadalcanal c. Americká pomoc Číně 6) Japonské císařství a. Kolonie Taiwan a Korea b. Mandžusko c. Japonská vláda v Indonésii a Barmě 7) Domácí fronta a. Válečná mobilizace b. Válečná ekonomie c. Rasismus a propaganda 8) Japonsko v defensivě, 1943-1944 a. Americká ofenzíva – Tarawa, Peleliu, Saipan b. Generál MacArthur c. Bitva v Filipínském moři 9) Další fronty a. V Číně b. V Barmě c. Role Komunistické strany Číny 10) Konec války, 1945 a. Atomové bomby – vývoj, testy, první použití ve válce b. Japonská kapitulace 11) Následky II. Světové války v Tichomoří a. Ozáření b. Comfort women c. Reparace d. Válečný tribunál 12) Film a. Ukázka zbraní a výzbroje
Výukové metody
Lectures
Metody hodnocení
Elektronický test multiple choice
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018.