KSCB121 Čínština v aplikacích

Filozofická fakulta
jaro 2016
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Bc. Magdaléna Masláková (cvičící)
Mgr. et Mgr. Dušan Vávra, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Lucie Olivová, MA, Ph.D., DSc.
Seminář čínských studií - Centrum asijských studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jana Vávrová Mašková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Seminář čínských studií - Centrum asijských studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
každé sudé úterý 17:30–19:05 M25
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Kurz představuje studentům aplikace, online platformy a databáze určené pro studium čínského jazyka a kultury. Student bude obeznámen s aplikacemi, které umožňují snadnější překlad čínského textu, či s webovými stránkami, jejichž cílem je napomáhat při samostudiu. Tento předmět chce systematicky představit nástroje, jejichž účelem je zdokonalení úrovně čínštiny studenta a snadnější práce s informacemi v čínštině. Kromě webových, či mobilních aplikací budou studenti také procvičovat používání standardních knižních slovníků, které jsou jako jediná pomůcka povoleny při státních závěrečných zkouškách. Pozornost bude věnovaná také vyhledávání čínských zdrojů a sekundární literatury, či seznámení studentů s čínskými databázemi, které následně může zúročit při psaní bakalářské diplomové práce.


Na konci tohoto kurzu bude student schopen:


- využívat různé platformy zaměřující se na samostudium čínštiny: opakování slovíček, určování radikálů, tahy znaků, používání nových slov ve větách


- používat aplikace usnadňující překlad a četbu čínského online textu


- používat standardní knižní slovníky


- orientovat se v elektronických databázích různých čínských pramenných zdrojů


- orientovat se v elektronických databázích sekundární literatury (JSTOR, EBSCO ad.)


- vyhledat a určit relevantní elektronické zdroje pro seminární / diplomovou práci

Osnova
  • (0) Úvodní informace a představení předmětu (1-2) Aplikace pro překlad Co je to překlad? Překladač X Slovník; klady a zápory elektronických slovníků; online X offline slovníky; různé funkce elektronických slovníků a) překlad b) příkladové věty c) příbuzná slova, slova obsahující daný znak d) tahy znaku e) rozlišování znaků pomocí fotoaparátu f) rozlišení znaku po jeho zapsání (na dotykový display) g) překlad znaků online textu h) knižní slovníky (3-4) Aplikace pro samostudium čínštiny Aplikace a online platformy pro rozšíření slovní zásoby a opakování slovíček; aplikace pro procvičování četby, výslovnosti a poslechu a) slovní zásoba: Anki, hsk.academy, chineasy.org b) čtení: chinesereadingpractice.com, Chinese Reading World c) poslech: Fluentu.com, BBC Chinese, Yabla Chinese d) facebook jako často využívaná platforma současnými studenty – možnost dennodenně se učit novým čínským výrazům (5-6) Získávání informací Služby, které poskytuje knihovna; vyhledávaní informací na internetu; online databáze s vědeckými články a) knihovna b) jak rozlišit relevantní informace c) jaké online stránky jsou vhodnější na získání informací a dat d) jak rozlišit odborný článek e) cizojazyčné databáze s anglickými odbornými články f) čínské databáze
Výukové metody
Procvičování práce s aplikacemi, databázemi, slovníky; prezentace v hodině.
Metody hodnocení
Prezence 100%, práce v hodině, vypracování a včasné odevzdání úkolů k jednotlivým hodinám.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2016/KSCB121

Nahoru | Aktuální datum a čas: 14. 12. 2017 03:28, 50. (sudý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému