KSCB121 Čínština v aplikacích

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Bc. Magdaléna Rychetská, M.A. (cvičící)
Garance
doc. Lucie Olivová, MA, Ph.D., DSc.
Seminář čínských studií - Centrum asijských studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Bc. Magdaléna Rychetská, M.A.
Dodavatelské pracoviště: Seminář čínských studií - Centrum asijských studií - Filozofická fakulta
Předpoklady
KSCA007
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz představuje studentům aplikace, online platformy a databáze určené pro studium čínského jazyka a kultury. Student bude obeznámen s aplikacemi, které umožňují snadnější překlad čínského textu, či s webovými stránkami, jejichž cílem je napomáhat při samostudiu. Tento předmět chce systematicky představit nástroje, jejichž účelem je zdokonalení úrovně čínštiny studenta a snadnější práce s informacemi v čínštině. Kromě webových, či mobilních aplikací budou studenti také procvičovat používání standardních knižních slovníků, které jsou jako jediná pomůcka povoleny při státních závěrečných zkouškách. Pozornost bude věnovaná také vyhledávání čínských zdrojů a sekundární literatury, či seznámení studentů s čínskými databázemi, které následně může zúročit při psaní bakalářské diplomové práce.


Na konci tohoto kurzu bude student schopen:


- využívat různé platformy zaměřující se na samostudium čínštiny: opakování slovíček, určování radikálů, tahy znaků, používání nových slov ve větách, procvičování fonetiky


- používat aplikace usnadňující překlad a četbu čínského online textu


- používat standardní knižní slovníky


- používat základní applikace pro život v Číně
Osnova
  • !!! Dobrovoľné úvodné stretnutie prebehne už 14.02.2019 o 10:00 v učebni B2.24. Toto stretnutie odporúčam navštíviť tým študentom, ktorí zvažujú, či si kurz chcú skutočne zapísať. Ďalšie stretnutie bude až 07.03.2019, kedy už nie je možné odregistrovať predmet!!!
  • (0) Úvodní informace a představení předmětu - společné pro obě skupiny (07.03.2019)
  • (1-2) Aplikace pro překlad Co je to překlad? Překladač X Slovník; klady a zápory elektronických slovníků; online X offline slovníky; různé funkce elektronických slovníků a) překlad b) příkladové věty c) příbuzná slova, slova obsahující daný znak d) tahy znaku e) rozlišování znaků pomocí fotoaparátu f) rozlišení znaku po jeho zapsání (na dotykový display) g) překlad znaků online textu h) knižní slovníky
  • (3-4) Aplikace pro samostudium čínštiny Aplikace a online platformy pro rozšíření slovní zásoby a opakování slovíček; aplikace pro procvičování četby, výslovnosti a poslechu a) slovní zásoba: Anki, hsk.academy, chineasy.org b) čtení: chinesereadingpractice.com, Chinese Reading World c) poslech: Fluentu.com, BBC Chinese, Yabla Chinese d) facebook jako často využívaná platforma současnými studenty – možnost dennodenně se učit novým čínským výrazům
  • (5) Applikace pro přežití v Číně a) wechat b) alipay c) taobao d) VPN
Výukové metody
Procvičování práce s aplikacemi, databázemi, slovníky; prezentace v hodině.
Metody hodnocení
Práce v hodině, vypracování a včasné odevzdání úkolů
Informace učitele
Podrobný plán kurzu je v ELFu (elf.phil.muni.cz)
Další komentáře
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Výuka probíhá každý druhý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2016, jaro 2019.