KSCB121 Chinese in Applications

Faculty of Arts
Spring 2019
Extent and Intensity
0/2/0. 4 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Teacher(s)
Mgr. Bc. Magdaléna Rychetská, M.A. (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. Lucie Olivová, MA, Ph.D., DSc.
Department of Chinese Studies - Asia Studies Centre - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Bc. Magdaléna Rychetská, M.A.
Supplier department: Department of Chinese Studies - Asia Studies Centre - Faculty of Arts
Timetable
Thu 10:00–11:40 B2.23
  • Timetable of Seminar Groups:
KSCB121/01: No timetable has been entered into IS. M. Rychetská
KSCB121/02: No timetable has been entered into IS. M. Rychetská
Prerequisites (in Czech)
KSCA007
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Kurz představuje studentům aplikace, online platformy a databáze určené pro studium čínského jazyka a kultury. Student bude obeznámen s aplikacemi, které umožňují snadnější překlad čínského textu, či s webovými stránkami, jejichž cílem je napomáhat při samostudiu. Tento předmět chce systematicky představit nástroje, jejichž účelem je zdokonalení úrovně čínštiny studenta a snadnější práce s informacemi v čínštině. Kromě webových, či mobilních aplikací budou studenti také procvičovat používání standardních knižních slovníků, které jsou jako jediná pomůcka povoleny při státních závěrečných zkouškách. Pozornost bude věnovaná také vyhledávání čínských zdrojů a sekundární literatury, či seznámení studentů s čínskými databázemi, které následně může zúročit při psaní bakalářské diplomové práce.


Na konci tohoto kurzu bude student schopen:


- využívat různé platformy zaměřující se na samostudium čínštiny: opakování slovíček, určování radikálů, tahy znaků, používání nových slov ve větách, procvičování fonetiky


- používat aplikace usnadňující překlad a četbu čínského online textu


- používat standardní knižní slovníky


- používat základní applikace pro život v Číně
Syllabus (in Czech)
  • !!! Dobrovoľné úvodné stretnutie prebehne už 14.02.2019 o 10:00 v učebni B2.24. Toto stretnutie odporúčam navštíviť tým študentom, ktorí zvažujú, či si kurz chcú skutočne zapísať. Ďalšie stretnutie bude až 07.03.2019, kedy už nie je možné odregistrovať predmet!!!
  • (0) Úvodní informace a představení předmětu - společné pro obě skupiny (07.03.2019)
  • (1-2) Aplikace pro překlad Co je to překlad? Překladač X Slovník; klady a zápory elektronických slovníků; online X offline slovníky; různé funkce elektronických slovníků a) překlad b) příkladové věty c) příbuzná slova, slova obsahující daný znak d) tahy znaku e) rozlišování znaků pomocí fotoaparátu f) rozlišení znaku po jeho zapsání (na dotykový display) g) překlad znaků online textu h) knižní slovníky
  • (3-4) Aplikace pro samostudium čínštiny Aplikace a online platformy pro rozšíření slovní zásoby a opakování slovíček; aplikace pro procvičování četby, výslovnosti a poslechu a) slovní zásoba: Anki, hsk.academy, chineasy.org b) čtení: chinesereadingpractice.com, Chinese Reading World c) poslech: Fluentu.com, BBC Chinese, Yabla Chinese d) facebook jako často využívaná platforma současnými studenty – možnost dennodenně se učit novým čínským výrazům
  • (5) Applikace pro přežití v Číně a) wechat b) alipay c) taobao d) VPN
Teaching methods (in Czech)
Procvičování práce s aplikacemi, databázemi, slovníky; prezentace v hodině.
Assessment methods (in Czech)
Práce v hodině, vypracování a včasné odevzdání úkolů
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is taught once in two years.
The course is also listed under the following terms Spring 2016, Spring 2021.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2019/KSCB121