KSCB704 Čínští politici v pozadí

Filozofická fakulta
podzim 2016
Rozsah
0/2/0. 5 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Bc. Denisa Hilbertová, M.A. (cvičící)
Garance
doc. Lucie Olivová, MA, Ph.D., DSc.
Seminář čínských studií - Centrum asijských studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Bc. Denisa Hilbertová, M.A.
Dodavatelské pracoviště: Seminář čínských studií - Centrum asijských studií - Filozofická fakulta
Předpoklady
TYP_STUDIA ( N )
Anglický jazyk Kurz navazuje na předmět KSCB059, který je nutné úspěšně v tomto semestru ukončit (pokud již jej student nemá splněn z přechodzích let)
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Student bude seznámen s méně známými čínskými politiky ve 20. století. Tito "muži ve stínu" významně formovali čínské dějiny, avšak častokrát se na jejich odkaz zapomíná. Student na konci kurzu bude schopen rozebrat vliv tzv. Osmi nesmrtelných analyzovat vliv a myšlenkových přínos do čínského socialismu představených osobností lépe porozuměnt dějinným souvislostem a jejich výzmanu
Osnova
  • 1) Yuan Shikai 1859 –1916, Li Dazhao 1888 – 1927 a Chen Duxiu, 1879 –1942 2) Zhou Enlai 1898 –1976, Liu Shaoqi 1898 –1969, Dong Biwu 1886 –1975 3) Eight Elders/Eight Immortals: Chen Yun (1905–1995), Li Xiannian (1909–1992), Peng Zhen (1902–1997) , Yang Shangkun (1907–1998), Bo Yibo (1908–2007), Wang Zhen (1908–1993), Song Renqiong (1909–2005) Alternativně: Wan Li (1916–2015), National People's Congress Chairman, 1988–1993, Deng Yingchao (1904–1992), Chair of the Chinese People's Political Consultative Conference, 1983–1988, Xi Zhongxun (1913–2002), National People's Congress Vice-Chairman, 1988–1993 4) Madame Sunjatsen 1893 – 1981, Madame Čankajšek 1898–2003, Madam Mao, 1914 –1991 5 ) Hua Guofeng, 1921 –2008, Li Xiannian, 1909 –1992, Hu Yaobang, 1915 –1989
Výukové metody
Přednášky, seminář
Metody hodnocení
Docházka Prezentace Aktivita v hodině
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2016/KSCB704