LJ156 Test z latinské normativní gramatiky

Filozofická fakulta
podzim 2022
Rozsah
0. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. PhDr. Daniela Urbanová, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Daniela Urbanová, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Předpoklady
PROGRAM ( N - LJ_ ) || PROGRAM ( N - LJU_ )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 14 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem testu je prověřit znalost latinského jazyka z hlediska morfologie, syntaxe a stylistiky, schopnost porozumět latinskému textu a převést jej do češtiny.
Výstupy z učení
Studenti budou ovládat latinskou jmennou i slovesnou morfologii včetně výjimek a nepravidelných sloves. Budou schopni prokázat znalosti z latinské syntaxe a rozlišit typy vedlejších vět a správně klást konjunktivy, zvládnou latinskou stylistiku a idiomatiku, vazby sloves a pádosloví. Budou schopni porozumět latinskému textu a převést jej do češtiny.
Osnova
 • Jde o písemný test z latinské mluvnice v rozsahu I. a II. dílu gramatiky F. Novotného Základní latinská mluvnice, Praha 1957 (a pozdější vydání), latinské stylistiky v rozsahu kurzu latinské stylistiky a latinské syntaxe v rozsahu publikací Mikulová, Jana, Syntax latinských vedlejších vět, Brno 2014 a Kamínková, E., B. Mouchová a A. Bartoněk, Cvičebnice latinské syntaxe, 1973. Test obsahuje gramatická cvičení, jež testují pokročilou jazykovou znalost. Požadovaná úspěšnost je 70 %. Součástí testu je překlad textu klasického autora z latiny do češtiny se slovníkem.
Literatura
  povinná literatura
 • MIKULOVÁ, Jana. Syntax latinských vedlejších vět. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 498 s. ISBN 978-80-210-7207-7. Digitální knihovna FF MU info
 • NOVOTNÝ, František. Základní latinská mluvnice. 2. vyd., 1. vyd. v H & H. Praha: H & H, 1992. 297 s. ISBN 80-85467-91-7. info
 • BARTONĚK, Antonín, Eva KAMÍNKOVÁ a Bohumila MOUCHOVÁ. Cvičebnice latinské syntaxe. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1973. 80 s. info
  neurčeno
 • WOODCOCK, E. C. A new Latin syntax. Repr. London: Bristol Classical Press, 2002. xxiv, 267. ISBN 0862920426. info
 • MENGE, Hermann. Lehrbuch der lateinischen Syntax und Semantik. Edited by Friedrich Maier - Thorsten Burkard - Markus Schauer. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2000. xxxviii, 1. ISBN 3-534-13661-6. info
 • TRAINA, Alfonso a Giorgio BERNARDI PERINI. Propedeutica al latino universitario. Edited by Claudio Marangoni. 6. ed., riv. e aggiornata. Bologna: Pàtron, 1998. 538 s. ISBN 8855524542. info
 • TRAINA, Alfonso a Tullio BERTOTTI. Sintassi normativa della lingua latina :teoria. 2. ed. Bologna: Cappelli Editore, 1993. 519 s. ISBN 88-379-0717-6. info
 • NOVOTNÝ, František. Latinská mluvnice pro střední školy. D. 3, Doplňky. Sv. 1, Hláskosloví a nauka o slově. Praha: Jednota českých filologů, 1946. 227 s. info
Výukové metody
Samostatná domácí příprava, konzultace.
Metody hodnocení
Jedná se o písemný test, který je prerekvizitou ke státní zkoušce magisterské.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, jaro 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2022/LJ156