LJ252 Magisterský interpretační seminář II

Filozofická fakulta
jaro 2023
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. PhDr. Daniela Urbanová, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Daniela Urbanová, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Předpoklady
PROGRAM ( N - LJ_ ) || PROGRAM ( N - LJU_ )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Milostný život v antice v magickém kontextu – ad fontes. Cílem kurzu je seznámit studenty s odrazem dobových magických rituálů (milostných kouzel) v dílech římských básníků – Propertius I, 1; Vergilius Ecl. 8; Horatius Ep. 5, a 17; Sat. I 8; Tibullus I 2; Ovidius Am. II 1, a III, 7 - s čarodějnickou topikou a s dochovanými svědectvími o antických kouzelných rituálech souvisejících s láskou – tj. s řeckými magickými papyry (v anglickém či německém překladu), s olověnými tabulkami, tzv. defixiones amatorie, které mohly být doprovázeny voskovými nebo hliněnými figurkami, kterým se říká řecky kolossoi, a konečně s magickými gemami.
Výstupy z učení
Na konci kurzu bude student schopen přeložit vybrané básně níže jmenovaných římských autorů a interpretovat je v širším kontextu, komentovat je nejen z jazykového, literárního a stylistického hlediska, ale konfrontovat je rovněž s jinými typy epigrafické či archeologické dokumentace defixe, gemy, kolossoi, PGM. – Propertius I, 1; Vergilius Ecl. 8; Horatius Ep. 5, a 17; Sat. I 8; Tibullus I 2; Ovidius Am. II 1, a III, 7.
Osnova
 • 1. Úvod - neopětovaná láska v antice (láska je nemoc) v literárním a kulturněhistorickém kontextu.
 • 2. Interpretace básně Propertius I 1 – skeptický pohled kontra víra v kouzla. Topos čarodějnice v římské literatuře.
 • 3.Interpretace básně Tibullus I 2 – všeho lze dosáhnout kouzly.
 • 4.Úvod k řeckým magickým papyrům – philtrokatadesmos thaumastos. 5.Rozbor motivů Vergiliovy Ecl. 8 – konfrontace s Theokritovou 2. idylou; čarodějná scéna.
 • 6. Komparativní analýza magických předpisů v PGM s Vergiliovou básní.
 • 7. Milostná kouzla na olověných tabulkách.
 • 8. Doprovodné rituály: magické figurky - kolossoi.
 • 9. Ovidius - nápoje lásky, psychologický pohled.
 • 10. Magické gemy s milostnými kouzly.
 • 11. Interpretace básně Horatius – Ep. 5, a 17; Sat. I 8; Canidia - děsivé scény.
Literatura
  povinná literatura
 • Básně. 1, Ódy; Epody; Píseň stoletní [Horatius Flaccus, 1922] (Variant.) : Překlad Hoffmeistrova vydání Básní Q. Horatia Flacca. D. 1, Ody; Epody; Píseň stoletní. info
 • CATULLUS, Gaius Valerius, Albius TIBULLUS a Sextus PROPERTIUS. Pěvci lásky. Translated by Otakar Smrčka. Ve 3. vyd. (ve Svobodě 1.). Praha: Svoboda, 1973. 429 s. info
  doporučená literatura
 • MAURACH, Gregor. Lateinische Dichtersprache. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1995. xxi, 289. ISBN 3534128117. info
 • HORATIUS, Quintus Flaccus. Des Q. Horatius Flaccus Oden und Epoden. Edited by Carl Wilhelm Nauck. 6. Aufl. Leipzig: B.G. Teubner, 1868. xv, 256. info
  neurčeno
 • URBANOVÁ, Daniela. Latinské proklínací tabulky na území římského impéria. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 444 s. ISBN 978-80-210-6784-4. info
 • HEYWORTH, S. J. A commentary on Propertius. Edited by James Morwood. 1st pub. Oxford: Oxford University Press, 2011. xi, 377. ISBN 9780199571499. info
 • NEWMAN, John Kevin. Horace as outsider. Hildesheim: Georg Olms, 2011. x, 516. ISBN 9783487145723. info
 • A companion to Horace. Edited by Gregson Davis. 1st pub. Chichester: Wiley-Blackwell, 2010. xiv, 464. ISBN 9781405155403. info
 • GIBSON, Roy K. Excess and restraint : Propertius, Horace and Ovid's Ars Amatoria. 1st pub. London: Institute of Classical Studies, School of Advanced study, University of London, 2007. ix, 168. ISBN 9781905670024. info
 • Brill's companion to Propertius. Edited by Hans-Christian Günther. Leiden: Brill, 2006. ix, 476. ISBN 9004136827. info
 • WATSON, Lindsay. A commentary on Horace’s Epodes. 1st publ. Oxford: Oxford University Press, 2003. xvii, 604. ISBN 0199253242. info
 • Papyri Graecae magicae. Edited by Albert Henrichs, Translated by Karl Preisendanz. Unveränderter Nachdruck der. München: K.G. Saur, 2001. xiv, 200. ISBN 3598742762. info
 • LEE-STECUM, Parshia. Powerplay in Tibullus : reading Elegies book one. 1st pub. Cambridge: Cambridge University Press, 1998. xii, 328. ISBN 0521630835. info
 • PROPERTIUS, Sextus. The elegies of Propertius. Translated by E. H. W. Meyerstein. London: Oxford University Press, 1935. 193 s. info
Výukové metody
Předmět je vyučován formou seminářů s prezentacemi (četba, překlad a interpretace textu). Předpokládá se domácí příprava. Studenti využívají k práci také stejnojmenný e-learningový kurz https://elf.phil.muni.cz/elf3/course/view.php?id=3354
Metody hodnocení
Aktivní účast na hodinách založená na domácí četbě vybraných pramenných děl a odborných článků. Zpracování a obhajoba seminární práce (rozbor textu); po dohodě s vyučujícím je možné seminární úkol splnit skupinově.
Další komentáře
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2022.