LJ258 Samostatná četba elegických básníků

Filozofická fakulta
podzim 2022
Rozsah
0/0/0. 2 kr. (plus 1 za k). Doporučované ukončení: k. Jiná možná ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. PhDr. Daniela Urbanová, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Daniela Urbanová, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je prověřit schopnost porozumět latinskému básnickému textu římských elegiků, rozpoznat stylistické zvláštnosti latinského textu, komentovat a překládat do češtiny a zvládnout předepsané penzum samostatné četby v originále.
Výstupy z učení
Studenti budou schopni porozumět předepsanému penzu domácí četby z římských elegických básníků, přeložit je do češtiny a komentovat.
Osnova
 • Student získává zápočet za vlastní samostatnou četbu následujících úseků:
 • Propertius I,1,3,18; III 21, 22; IV 7, 11
 • Tibullus I 1,3,10; II 2; IV 7,9, 11
 • Catullus 5, 11-14, 17, 21, 24, 31-43 46-52, 62, 66, 70-75, 83, 84, 87, 92-93, 109.
Literatura
  povinná literatura
 • CATULLUS, Gaius Valerius, TIBULLUS a Sextus PROPERTIUS. Triumvirové lásky : Catulli Veronensis liber (Orig.) : Die Elegien des Sextus Propertius (Orig.) : Tibulli carminum libri tres (Orig.). Translated by Otakar Smrčka - Rudolf Mertlík. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury a umění, 1964. info
 • CATULLUS, Gaius Valerius. Veršíky a verše. Translated by Dana Svobodová - Zdeněk Hron - Jiří Žáček. V tomto uspořádání 1. vy. Praha: BB art, 2001. 156 s. ISBN 8072576003. info
  doporučená literatura
 • CATULLUS, Gaius Valerius. Básně. Translated by Josef Stáhlík. Praha: Mladá fronta, 1959. info
 • PROPERTIUS, Sextus. Elegie. Translated by Vladimír Šrámek. Praha: Mladá fronta, 1962. info
  neurčeno
 • TIBULLUS, Albius. Albii Tibulli aliorumque Carmina. Edited by Georg Luck. Ed. altera. Stutgardiae: in aedibus B.G. Teubneri, 1998. xliii, 117. ISBN 3519118645. info
 • CATULLUS, Gaius Valerius. C. Valerius Catullus. Edited by Wilhelm Kroll. Stuttgart: B.G. Teubner, 1989. ISBN 3-519-24001-7. info
Výukové metody
Předmět se nevyučuje, spočívá v samostatné četbě vybraných básní Catulla, Propertia a Tibulla, na základě povinné četby.
Metody hodnocení
Student dokládá sčetlost v textu překladem vybraných pasáží z latiny do češtiny.
Informace učitele
http://www.phil.muni.cz/elf
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: Zápočet si volí studenti vedlejšího studijního plánu (minor), kolokvium studenti jednooborového nebo hlavního studijního plánu (completus, maior).
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, jaro 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2022/LJ258