LJBcA10 History of the Ancient World II

Faculty of Arts
Spring 2020
Extent and Intensity
2/0/0. 4 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Mgr. Bc. Jana Malaníková, Ph.D. (lecturer)
Mgr. et Mgr. Markéta Melounová, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. PhDr. Daniela Urbanová, Ph.D.
Department of Classical Studies - Faculty of Arts
Contact Person: Jitka Erlebachová
Supplier department: Department of Classical Studies - Faculty of Arts
Timetable
Mon 16:00–17:40 A21
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
there are 12 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
At the end of the course the student will be well informed about the development of the Roman state, its culture, lifestyle and institutions; will be able to compare the development of ancient Greece and Rome; judge the significance of their heritage for the contemporary world; he will also gain the basic ability to critical evaluation of the ancient Latin sources
Syllabus
 • 1) Etruscan civilization, Carthage, Greeks in the West and the Romans as the creators of the ancient civilization in the West Mediterranean.
 • 2) The origins of Rome.
 • 3) The Archaic Period of Roman history, its development and society.
 • 4) The political organization of the Roman Republic.
 • 5) The aristocracy and the commoners -- the struggle for the civil rights.
 • 6) The wars of the Roman Republic, the provinces.
 • 7) Crisis of the Republic.
 • 8) The beginnigs and the development of the Principate.
 • 9) The lifestyle and the culture during the dusk of the Principate.
 • 10) The crisis of the Empire, its causes.
 • 11) The institutions and the society during the era of the Dominate.
 • 12)The Roman state and the Christianity.
 • 13) Roman Empire and the Great Migration. The heritage of the Antiquity and the barbarians.
Literature
  recommended literature
 • RUIZ, Vincenzo Arangio and ET AL. Antický Řím. Bratislava: Tatran, 1967. info
 • Antika v dokumentech. 2, Řím. Edited by Jan Pečírka - Julie Nováková, Translated by Julie Nováková. 1. vyd. Praha: Státní nakladatelství politické literatury, 1961. 652 s. info
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Hunové se představují I-II. Echo Latina, 1991, No 1, p. 38-42. ISSN 1210-7336. info
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Úloha Attilovy říše v počátcích evropského feudalismu. Listy filologické, Praha: Ústav pro klasická studia AV ČR, 1980. ISSN 0024-4457. info
 • OLIVA, Pavel and Jan [historik] BURIAN. Civilizace starověkého Středomoří. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1984. 549 s. info
 • BURIAN, Jan. Římské impérium : vrchol a proměny antické civilizace. Vyd. 2., dopl. Praha: NS Svoboda, 1997. 237 s. ISBN 8020505369. info
 • BURIAN, Jan. Řím : světla a stíny antického velkoměsta. Vyd. 1. Praha: Svoboda, 1970. 285 s. info
 • BURIAN, Jan [historik]. Zánik antiky [12610]. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1972. info
 • MOUCHOVÁ, Bohumila and Jan [historik] BURIAN. Záhadní Etruskové [2-2066]. Praha: Mladá fronta, 1966. info
 • The Cambridge Ancient History I-XII. Cambridge: Cambridge University Press, 1924. info
 • ČEŠKA, Josef. Poslední století starověku. 1. vyd. Brno: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1987. 76 s. info
 • ČEŠKA, Josef. Římský dominát [Češka, 1976]. 1. vyd. Brno: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1976. 166 s. info
 • DOBIÁŠ, J. Dějepisectví starověké. Praha, 1948. info
 • SVOBODA, Ludvík. Encyklopedie antiky. Vyd. 1. Praha: Academia, 1973. 741 s. info
 • GROH, V. Starý Řím. Praha, 1931. info
 • HOŠEK, Radislav and Václav MAREK. Řím Marka Aurelia. Vydání 1. Praha: Mladá fronta, 1990. 276 stran. ISBN 8020401474. info
 • CHRIST, K. Die Römer. München, 1984. info
 • MÜLLER, R. and ET AL. Kulturgeschichte der Antika 1, Griechenland. Berlin, 1976. info
 • OLIVA, Pavel. Sparta a její sociální problémy. Vyd. 1. Praha: Academia, 1971. 339 s. info
 • Dějiny pravěku a starověku. [Část 1], Hlava 1-9. Edited by Jan Pečírka. 3. přepr. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1989. 575 s. : i. info
 • Dějiny pravěku a starověku. [Část 2], Hlava 10-21. Edited by Jan Pečírka. 3. přepr. vyd. Praha, Praha: SPN, Státní pedagogické nakladatelství, 1989. 473 s. : i. info
 • SEYFARTH, Wolfgang. Römische Geschichte. Kaiserzeit 1, Mit 37 Abbildungen, 8 Karten und mehreren Zeittafeln. Berlin: Akademie - Verlag, 1974. 328 s., 1. info
 • SEYFARTH, Wolfgang. Römische Geschichte. Kaiserzeit 2. Berlin: Akademie - Verlag, 1974. S. ix, 333. info
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila and Markéta MELOUNOVÁ. Římské císařství II: Dominát (The Roman Empire II: the Dominate). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 103 pp. ISBN 978-80-210-6955-8. Digitální knihovna FF MU info
 • BENGTSON, Hermann. Die Diadochen : die Nachfolger Alexanders (323-281 v.Chr.). München: C.H. Beck, 1987. 218 s. ISBN 3406320686. info
 • BENGTSON, Hermann. Griechische Staatsmänner des 5. und 4. Jahrhunderts v. Chr. München: C.H. Beck, 1983. 325 s. ISBN 3406085091. info
 • BENGTSON, H. Griechische Geschichte (von den Anfängen bis in die römische Kaiserzeit). München, 1969. info
Teaching methods
Lectures (two hours weekly), reading the ancient sources (especially those pertaining to the development of the Roman state).
Assessment methods
Lectures. Oral exam.
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught last offered.
Information about innovation of course.
This course has been innovated under the project "Faculty of Arts as Centre of Excellence in Education: Complex Innovation of Study Programmes and Fields at FF MU with Regard to the Requirements of the Knowledge Economy“ – Reg. No. CZ.1.07/2.2.00/28.0228, which is cofinanced by the European Social Fond and the national budget of the Czech Republic.

logo image
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Spring 2002, Spring 2003, Spring 2004, Spring 2005, Spring 2006, Spring 2007, Spring 2008, Spring 2009, Spring 2010, Spring 2011, Spring 2012, Spring 2013, Spring 2014, Spring 2015, Spring 2016, Spring 2017, Spring 2018, Spring 2019.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2020/LJBcA10