LJBcB08 Antická mytologie: hrdinské mýty

Filozofická fakulta
jaro 2019
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. Mgr. Irena Radová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Daniela Urbanová, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Předpoklady
Pro zápis do kurzu nejsou stanoveny žádné specifické požadavky, výhodou je absolvování přednášky Antická mytologie: bohové, která proběhla v podzimním semestru.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 220 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/220, pouze zareg.: 0/220, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/220
Mateřské obory
předmět má 18 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kurzu je základní seznámení s řeckou a římskou mytologií, speciálně s herojskými mýty a s  jejich různými zpracováními v různých literárních žánrech a údobích antické literatury. Studenti, kteří absolvují tento kurz, budou schopni rozpoznat vliv antické hrdinské mytologie na moderní výtvarnou a literární tvorbu. Klasický kurz je částečně podpořen kurzem elektronickým: viz e-learningová podpora FF MU, Ústav klasických studií. (Materiály do kurzu jsou vkládány podle časových možností vyučující.)
Výstupy z učení
Po skončení kurzu se studenti budou orientovat v antické hrdinské mytologii a v příslušné sekundární literatuře do té míry, že budou schopni samostatně systematicky představit základní informace o kterémkoliv protagonistovi těchto mýtů. Budou rovněž schopni charakterizovat různé interpretace příslušných mýtů v antice a interpretovat postavy inspirované antikou ve výtvarném umění a literatuře od antiky až po modernu.
Osnova
 • 1. argejské a korintské pověsti (Sísyfos; Glaukos; Bellerofón; Ínachos; Íó; Danaos a Danaovny; Danaé; Perseus);
 • 2. Héraklés;
 • 3. Attické mýty (Kekrops; Erechtheus; Théseus);
 • 4. Krétské mýty;
 • 5. Thessalské mýty;
 • 6.-13. Společné podniky: výprava Argonautů; Kalydónský lov; thébský cyklus; trójský cyklus; návraty
Literatura
 • GRANT, Michael a John HAZEL. Who's who in classical mythology. 1st pub. London: Routledge, 2002. x, 367. ISBN 0415260418. info
 • KERÉNYI, Karl a Carl Gustav JUNG. Věda o mytologii. Vyd. 1. V Brně: Nakladatelství Tomáše Janečka, 1995. 229 s. ISBN 80-85880-06-7. info
 • MORFORD, Mark P. O. a Robert J. LENARDON. Classical mythology. 3rd ed. New York: Longman, 1985. xvi, 576. ISBN 0582285410. info
 • Classical mythology in twentieth-century thought and literature. Edited by Wendell M. Aycock - Theodore M. Klein. Lubbock: Texas Tech Press, 1980. ISBN 0-89672-079-9. info
 • SVOBODA, Ludvík. Encyklopedie antiky. Vyd. 1. Praha: Academia, 1973. 741 s. info
 • GROH, František a Leo František SASKA. Mythologie Řeků a Římanů. Edited by Jaromíra Rybková. 9. vyd. V Praze: Nakladatelství I. L. Kober, 1948. 267 s. : i. info
 • SMITH, William. A classical dictionary of Greek and Roman biography, mythology and geography. Edited by Marindin. G. E. London: John Murray, 1919. vi, 1018 s. info
Výukové metody
Výuka probíhá formou dvouhodinové přednášky jednou týdně.
Metody hodnocení
Podmínkou pro udělení kolokvia je úspěšné absolvování závěrečného testu, skládajícího se z 22 otázek. Minimální úspěšnost je 60%.
Informace učitele
http://www.phil.muni.cz/elf/course/enrol.php?id=521
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.

Nahoru | Aktuální datum a čas: 12. 12. 2018 06:44, 50. (sudý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému