LJBcB18 Základy římského práva

Filozofická fakulta
jaro 2017
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
JUDr. Miroslav Frýdek, Ph.D. (přednášející)
Bc. Sabina Dobešová (pomocník)
Garance
doc. PhDr. Daniela Urbanová, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 19:10–20:45 A24
Předpoklady
! FAKULTA ( PrF )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 3/30, pouze zareg.: 0/30, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/30
Mateřské obory
předmět má 26 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Římské právo představuje jeden z pilířů evropské kultury. Studenti se seznámí s vývojem římského práva a jeho systémem. Probrány budou základní instituty římského práva soukromého a veřejného. Výklad bude zaměřen na vývoj jednotlivých právních odvětví a jejich institutů, které jsou důležité pro pochopení vývoje římské společnosti. Jednotlivé instituty budou probírány na právnících a neprávních (narativních) pramenech římského práva. Po absolvování by měl mít student přehled o vývoji jednotlivých právních institutů a měl by být schopen analyzovat a interpretovat texty římských právníků.
Osnova
 • Pojem právo
 • Jednotlivé etapy vývoje římského práva
 • Římské státní zřízení
 • Římské státní zřízeni podle Polybia
 • Prameny práva
 • Právní postavení osob
 • Římské rodinné právo
 • Od svémoci k soudci – vývoj procesního práva
 • Vlastnické právo
 • Závazkové právo
 • Dědické právo
 • Římské trestní právo – soukromé
 • Římské trestní právo – veřejné
Literatura
  povinná literatura
 • FRÝDEK, Miroslav. Kurs římského práva. Vyd. 1. Ostrava: Key Publishing, 2011. 187 s. ISBN 9788087475072. info
  doporučená literatura
 • SKŘEJPEK, Michal. Latinsko-český slovníček římského práva : (vybrané pojmy a termíny). 2. vyd. Praha: Orac, 2003. 59 s. ISBN 8086199967. info
 • SKŘEJPEK, Michal. Římské právo v datech. Vyd. 1. V Praze: C.H. Beck, 1997. xii, 116. ISBN 3406424279. info
 • BARTOŠEK, Milan. Encyklopedie římského práva. Druhé, přepracované vydá. Praha: Academia, 1994. 471 stran. ISBN 802000243X. info
 • BARTOŠEK, Milan. Dějiny římského práva : (ve třech fázích jeho vývoje). Praha: Academia, 1988. 302 s., př. info
Výukové metody
Přednášky, četba, diskuze.
Metody hodnocení
ústní kolokvium
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2017/LJBcB18

Nahoru | Aktuální datum a čas: 12. 12. 2017 11:27, 50. (sudý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému