EN

FF:LJMedA01 Úvod do středověké latiny - Informace o předmětu

LJMedA01 Úvod do studia středověké latiny

Filozofická fakulta
podzim 2018
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Petra Mutlová, M.A., Ph.D. (přednášející)
Mgr. Dana Stehlíková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Lucie Mazalová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Daniela Urbanová, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Předpoklady
LJBcA04 Latinská mluvnice V || OBOR ( LJU ) || OBOR ( LLS ) || ( OBOR ( LJ ) && TYP_STUDIA ( N ))
Důkladná znalost latiny zhruba v rozsahu bakalářského studia, studenti se mohou zapisovat ještě před složením státní bakalářské zkoušky.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 12 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Středověká latina je kulturněhistorickým a jazykovým jevem, který v plné kontinuitě navazuje na latinský jazyk a latinskou literární kulturu antického starověku. Na konci kurzu by studenti měli být schopni vysvětlit tuto kontinuitu a její nástroje; podat základní charakteristiku středolatinského jazyka; charakterizovat formy středověké latinské poezie a prózy; zhodnotit význam Bible pro středověkou latinskou literaturu; využít informace o pramenech a odborné literatuře v dalším studiu.
Osnova
 • PŘEDNÁŠKA:
 • 1. Předmět a časové vymezení latinské medievistiky.
 • 2. Historie studia středověké latiny.
 • 3. Konstitutivní prvky středověké latiny (latina klasická, vulgární, křesťanská).
 • 4. Slovníky a další základní pomůcky ke středověké latině.
 • 5. Stav latinského jazyka na sklonku římského impéria.
 • 6. Formy a žánry středolatinské prózy.
 • 7. Formy středolatinské poezie (poezie metrická, rytmická a rytmometrická).
 • SEMINÁŘ: četba, překlad a výklad vybraných textů.
Literatura
 • NECHUTOVÁ, Jana. Texty ke cvičením ze středověké latiny. Dotisk. Brno: Vydavatelství Masarykovy univerzity, 1996. 87 s. info
 • NECHUTOVÁ, Jana. Středověká latina. První vyd. Praha: KLP, 2002. 164 s. 654,2. ISBN 80-85917-82-3. info
 • NECHUTOVÁ, Jana. Latinská literatura českého středověku do roku 1400. Praha: Vyšehrad, 2000. 368 s. ISBN 80-7021-305-1. info
 • SPUNAR, Pavel. Kultura středověku. 2. pozměn. a dopl. vyd. Praha: Academia, 1995. 226 s. ISBN 8020005471. info
 • LE GOFF, Jacques. Kultura středověké Evropy. Translated by Josef Čermák. Vyd. 1. Praha: Odeon, 1991. 747 s. ISBN 8020702067. info
 • VIDMANOVÁ, Anežka. Laborintus :latinská literatura středověkých Čech. Vyd. 1. Praha: KLP-Koniasch Latin Press, 1994. 222 s. ISBN 80-901508-6-1. info
 • STRECKER, Karl. Einführung in das Mittellatein. Berlin: Weidmannsche Buchhandlung, 1928. 42 s. info
 • NORBERG, Dag. Manuel pratique du latin médiéval. Paris, 1968. info
 • LANGOSCH, Karl. Lateinisches Mittelalter (Einleitung in Sprache und Literatur). Darmstadt, 1988. info
Výukové metody
Přednáška a seminář: přehled základních pojmů, konceptů a metodologie disciplíny; jednotlivá témata jsou ilustrována na konkrétních praktických ukázkách; studenti čtou vybrané texty a primární prameny (základy práce se starými tisky a středověkými rukopisy).
Metody hodnocení
Pravidelná aktivní účast na kurzu (min. 75%); prezentace vybraného textu; závěrečná ústní zkouška.
Informace učitele
http://www.phil.muni.cz/wuks
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je povinný pro studenty latinské medievistiky, pro studenty klasické filologie volitelný.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2018/LJMedA01