EN

FF:LJMedA02 Českolatinská střv. lit. I - Informace o předmětu

LJMedA02 Českolatinská středověká literatura - přemyslovské Čechy

Filozofická fakulta
podzim 2018
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Petra Mutlová, M.A., Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Daniela Urbanová, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 12:00–13:40 D32
Předpoklady
LJBcZk Bc. státní zkouška || OBOR ( LJU ) || OBOR ( LLS ) || ( OBOR ( LJ ) && TYP_STUDIA ( N ))
Absolutorium bakalářského stupně oboru latinský jazyk a literatura nebo odpovídající vědomosti prokázané zkouškou.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět seznamuje studenty s latinskou literaturou českého středověku od počátků do konce středověkého období, tj. od konce 10. století po dobu Husovu, částečně husitskou. Kurz je rozdělen do dvou částí. Na konci této jeho první části by studenti měli být schopni charakterizovat dějiny českolatinské středověké literatury do konce 13. století; ozřejmit vliv antické tradice na středověké písemnictví; poukázat na souvislosti českolatinské středověké literatury tohoto období s vývojem středolatinského evropského písemnictví stejně jako literatury staročeské; zhodnotit nejvýznamnější zástupce jednotlivých žánrů českolatinské literatury tohoto období; rozebrat jazyk a styl jejich vybraných děl.
Osnova
 • 1. Českolatinská literatura (vymezení, obsah, výzkum).
 • 2. Specifické znaky středolatinské literatury.
 • 3. Vývoj českolatinské literatury do konce 13. století: Hagiografie (václavské a další legendy).
 • 4. Historiografie (Kosmas).
 • 5. Duchovní lyrika (hymny, sekvence, tropy, kantilény).
 • 6. "Drama".
 • 7. Kázání.
 • 8. Diplomatika a rétorika (listiny, epistolografie, formuláře, dictamina).
Literatura
  povinná literatura
 • NECHUTOVÁ, Jana. Latinská literatura českého středověku do roku 1400. Praha: Vyšehrad, 2000. 365 s. info
  doporučená literatura
 • NECHUTOVÁ, Jana. Středověká latina. První vyd. Praha: KLP, 2002. 164 s. 654,2. ISBN 80-85917-82-3. info
 • KUŤÁTKOVÁ, Eva a Anežka VIDMANOVÁ. Slovník latinských spisovatelů. Vyd. 1. Praha: Odeon, 1984. 718 s. info
  neurčeno
 • NECHUTOVÁ, Jana. (red.) Jaroslav Ludvíkovský: Antika, Čechy a evropská tradice. Spisy FFBU. Brno: Masarykova univerzita, 2002. 169 s. Spisy 240. ISBN 80-210-2804-1. info
 • SPUNAR, Pavel. Kultura středověku. 2. pozměn. a dopl. vyd. Praha: Academia, 1995. 226 s. ISBN 8020005471. info
 • VIDMANOVÁ, Anežka. Laborintus :latinská literatura středověkých Čech. Vyd. 1. Praha: KLP-Koniasch Latin Press, 1994. 222 s. ISBN 80-901508-6-1. info
 • SPUNAR, Pavel. Kultura českého středověku. Photo by Antonín Bláha. Vyd. 1. Praha: Odeon, 1987. 557 s. : f. info
Výukové metody
Přednáška rozebírající jednotlivá témata; diskuse nad vybranými díly probíraných autorů; četba ukázek z textů.
Metody hodnocení
Pravidelná aktivní účast na kurzu (min. 75%); závěrečná ústní zkouška, kde student prokáže orientaci v probírané látce; rozprava nad dílem vybraného autora.
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2005, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, podzim 2015, podzim 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2018/LJMedA02