LJMedB15 Elektronické databáze pro studium humanitních oborů

Filozofická fakulta
jaro 2017
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Petra Mutlová, M.A., Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc. (přednášející)
Mgr. Bc. Kateřina Bočková Loudová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Bc. Šárka Hurbánková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Lucie Mazalová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jana Mikulová, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Katarina Petrovićová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jana Steklá, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Nicole Votavová Sumelidisová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Daniela Urbanová, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 12:30–14:05 B2.33
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 40 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/40, pouze zareg.: 0/40
Mateřské obory/plány
předmět má 40 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět si klade za cíl uvést studenty do problematiky využívání elektronických databází, které jsou dostupné na portálu Litterae Ante Portas. Po skončení kurzu budou studenti schopni aktivně pracovat s fondem databází, které umožňují přístup k elektronickým souborům textů z klasické řecké, raně byzantské, klasické, středověké i novověké latinské literatury, ale i k textům týkajícím se např. filozofie, dějin umění či hudby. Studenti se naučí porovnávat různé způsoby vyhledávání textů v databázích.
Osnova
 • 1. Historie a členění databází. Technické záležitosti, nejčastější problémy při používání. Obecné principy vyhledávání v databázích.
 • 2. Databáze Patrologia Latina, databáze od firmy Logos, International Medieval Bibliography, Brepolis
 • 3. Databáze Bible Works, Vetus Latina Database
 • 4. Databáze Medievo Latino, Poetria Nova
 • 5. Databáze Thesaurus Linguae Graecae (TLG)
 • 6. Databáze Hellenic National Corpus (HNC)
 • 7. Databáze Thesaurus linguae Latinae (TLL)
 • 8. Databáze Monumenta Germaniae Historica (MGH)
 • 9. Databáze Acta Sanctorum
 • 10. Databáze Bibliotheca Teubneriana Latina (BTL)
 • 11. Databáze Library of Latin Texts
 • 12. Databáze L´Annee Philologique
 • 13. Databáze Patrologia Graeca, Ad Fontes
Literatura
  doporučená literatura
 • WEICHSELBAUMER, Ruth. Mittelalter virtuell : Mediävistik im Internet. Stuttgart: S. Hirzel, 2005. 138 s. ISBN 3777613614. info
 • KALIVODA, Jan. Databáze antických a středověkých autorů na CD-ROMech. In Středověká latina. Praha: Koniash Latin Press, 2002. s. 38-41. info
 • KEPARTOVÁ, Jana. Využití počítačů ve vědách o starověku. Listy filologické, Praha: Ústav pro klasická studia AV ČR, 1989, roč. 112, s. 113-120. ISSN 0024-4457. info
Výukové metody
Přednáška, seminář
Metody hodnocení
Podmínkou pro udělení zápočtu je pravidelná aktivní účast na kurzu (min 75%) a úspěšné absolvování testu na konci kurzu (minimální úspěšnost 65%)
Další komentáře
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Předmět je povinný pro studenty latinské medievistiky, pro studenty klasické filologie volitelný.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2015.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2017/LJMedB15