LJMedB21 Latinský překladatelský seminář

Filozofická fakulta
podzim 2016
Rozsah
1/1/0. 0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Jana Malá, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Daniela Urbanová, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 9:10–10:45 A22
Předpoklady
TYP_STUDIA ( ND ) && ( OBOR ( LJ ) || OBOR ( LLS ) || OBOR ( KF ) || OBOR ( LJU ) || OBOR ( LM ))
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: Pokročilá znalost latiny alespoň na úrovni bakalářské zkoušky z latiny.
Mateřské obory/plány
předmět má 10 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Po absolvování tohoto kurzu budou studenti schopni:
vysvětlit úskalí překladu latinských středověkých textů do češtiny;
správně interpretovat vybrané latinské texty různých žánrů;
používat adekvátní jazykové prostředky v českém překladu;
vytvořit přijatelný překlad do češtiny.
Osnova
  • Technika překladu středověkých latinských textů
  • Isidor ze Sevilly, Etymologiarum sive Originum librii (6./7. stol.)
  • Dhuoda, Liber manualis (9. stol.)
  • Hildegarda z Bingenu, Physica (12. stol.)
  • Geoffrey z Monmouthu, Historia regum Britanniae (12. stol.)
  • Otto z Freissingu, Chronica sive Historia de duabus civitatibus (12. stol.)
Výukové metody
Přednáška, čtení, domácí práce, diskuse.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2016/LJMedB21