EN

FF:LJMedB28 Latinské texty k eschatologii - Informace o předmětu

LJMedB28 Četba latinských textů ke středověké eschatologii

Filozofická fakulta
jaro 2018
Rozsah
0/2/0. 0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Lucie Mazalová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Daniela Urbanová, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
každý sudý čtvrtek 9:10–10:45 A24
Předpoklady
Základní znalost klasické latiny na úrovni dvou nebo tří semestrů.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 12 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kurzu je naučit studenty překládat a interpretovat latinské středověké texty, které se různým způsobem zabývají posledními věcmi člověka (nebem, peklem, očistcem, Antikristem atd.) a objevují se v rámci různých žánrů.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu bude student schopen: orientovat se v základní latinské slovní zásobě eschatologických textů; rozpoznat specifika jednotlivých typů textů a žánrů; souvisle překládat latinské texty; orientovat se v základních vztazích mezi jednotlivými texty; interpretovat originální latinské texty s ohledem na dobový kontext.
Osnova
  • I. úvod k překladu a interpretaci středověkých eschatologických textů II. Překlad a interpretace vybraných textů: Navigatio Sancti Brendani Abbatis; Otloh od sv. Jimrama (visio); Sibylla Tiburtina; Mikuláš z Drážďan: De purgatorio; De periculis novissimorum temporum; Oto z Freisingu: De duabus civitatibus (pasáže o Antikristu)
Literatura
  • Die Tiburtinische Sibylle. Hrsg. von E. Sackur. In Sibyllinische Texte und Forschungen. Halle a. S.: Max Niermeyer, 1898, s. 177–187
  • Otto Frisingensis: Chronicasive Historia de duabus civitatibus. Ed. A. Hofmeister. In MGH 1912.
  • OTLOH VON ST. EMMERAM. Liber visionum. Hrsg. von P. G. Schmidt. Weimar: Hermann Böhlaus Nachfolger, 1989. MGH, Band 13.
  • MATĚJ Z JANOVA. Matěje z Janova, Mistra pařížského, Regulae Veteris et Novi Testamenti (Matthiae de Janov dicti Magister Parisiensis Regulae Veteris et Novi Testamenti), sv. III: Ed. V. Kybal. Inšpruk: Univerzitní knihkupectví Wagnerovo, 1911.
  • Nicolaus de Dresda: De purgatorio. Ed. P. de Vooght. In Recherches de théologie ancienne et médiévale Vol. 42 (Janvier-Décembre 1975), pp. 132-223
Výukové metody
semináře
Metody hodnocení
ústní kolokvium
Informace učitele
Vhodným volitelným doplňujícím předmětem je přednáška "LJMedB26 Středověká putování do záhrobí", avšak tato kombinace není povinná.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2018/LJMedB28