LJMedC01 Četba Vulgáty

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/0/0. 0 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. PhDr. Jana Nechutová, CSc. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Daniela Urbanová, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Předpoklady
LJBcZk Bc. státní zkouška || OBOR ( LJU ) || OBOR ( LLS ) || ( OBOR ( LJ ) && TYP_STUDIA ( N ))
Ukončení bakalářského studia latiny
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kurzu je prověřit
1) sečtělost v celém textu latinské bible (Vulgata)
2) znalost základních historických reálií, které jsou nezbytné pro porozumění událostí jednotlivých biblických knih
3) obeznámenost s charakteristickým lexikem a syntaxí jazyka Vulgáty
Osnova
 • Studenti se připravují samostatně během semestru (četba Jeronýmovy Vulgáty s použitím doporučené literatury). Po přípravě se přihlásí k zápočtovému pohovoru.
Literatura
 • Biblia Sacra :iuxta Vulgatam versionem. Edited by B. Fischer - Roger Gryson - Robert Weber. 4., verbes. Aufl. Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 1994. xliii, 198. ISBN 3-438-05303-9. info
 • NOVOTNÝ, Adolf. Biblický slovník. Praha: Kalich, 1992. xii, 769. ISBN 8090088112. info
 • ALLMEN, Jean-Jaques von. Biblický slovník [Kalich, 1987] : Vocabulaire biblique (Orig.). Translated by Jan Miřejovský. 1. vyd. Praha: Kalich, 1987. 360 s. info
 • ČAPEK, Vladimír. Historie bible. Edited by Luděk Svrček. 3. upr. vyd. Praha: Advent, 1990. 126 s., [1. ISBN 80-85002-19-1. info
 • FINKELSTEIN, Israel a Neil Asher SILBERMAN. Objevování Bible : svatá Písma Izraele ve světle moderní archeologie. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 2007. 329 s. ISBN 9788070218693. info
 • HELLER, Jan. Výkladový slovník biblických jmen. Vyd. 1. Praha: Centrum biblických studií, 2003. 630 s. ISBN 8070217251. info
 • MISKOTTE, Kornelis Heiko. Biblická abeceda. 1. vyd. Heršpice: EMAN, 1996. 253 s. ISBN 809018541X. info
 • PRITCHARD, James B. Biblický atlas. Translated by Bohuslav Procházka - Pavel Jartym - Jan Spousta. Vyd. 1. Praha: Česká biblická společnost, 1996. 151 s. ISBN 80-85810-09-3. info
 • Hebrejská bible a dějiny : úvod do starozákonní literatury. Edited by Rolf Rendtorff, Translated by Jiří Hoblík. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 1996. 375 s. ISBN 8070211903. info
 • Výklady ke Starému zákonu. Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium. 1. samost. vyd. Praha: Kalich, 1991. 600 s. ISBN 8070174080. info
 • POKORNÝ, Petr. Literární a teologický úvod do Nového zákona. Praha: Vyšehrad, 1993. 333 s. ISBN 8070210524. info
Záložky
https://is.muni.cz/ln/tag/FF:LJMedC01!
Výukové metody
Samostatná domácí příprava.
Metody hodnocení
Zápočet je udělen na základě překladu a jazykové interpretace vybraných textů z Vulgáty (jeden text ze Starého a jeden z Nového Zákona).
Navazující předměty
Informace učitele
https://is.muni.cz/auth/predmety/uplny_vypis.pl?fakulta=1421;obdobi=4463;kod=LJMedC01
Zápočet je po dohodě možno získat i mimo zkouškové období.
Uvedená literatura je pouze doporučená k dalšímu studiu a sekundární, pro potřeby tohoto zápočtu je zkoušen pouze překlad vybraných pasáží.
Novotného Biblický slovník je dostupný i on-line:
http://www.cb.cz/praha2/bib_slovnik_novotny.htm

It is possible to gain the credit outside the exam period (after agreement with the teacher).
The given literature is only recommended for future study. In this course only selcted parts are examined.
Biblical dictionary by Novotný is also available on the internet:
http://www.cb.cz/praha2/bib_slovnik_novotny.htm
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019.