LJMedC10 Četba evropské a české středověké poezie

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/0/0. 0 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Dana Stehlíková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Daniela Urbanová, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Předpoklady
LJBcZk Bc. státní zkouška || OBOR ( LJU ) || OBOR ( LLS ) || ( OBOR ( LJ ) && TYP_STUDIA ( N ))
Absolutorium bakalářského stupně studijního programu latina
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Četba vybraných básní české a evropské středověké latinské literatury. Na konci tohoto kurzu bude student schopen texty důstojně překládat a interpretovat. Zvládne rovněž vysvětlit jejich prozodický systém.
Osnova
  • Carmina Burana: 11, 16, 17, 41, 42, 44, 74, 75, 76, 100, 117, 123, 130, 131a, 136, 138, 143, 191, 196, 211, 219 (číslování podle edice Carmina Burana, vyd. A. Hilka, O. Schumann, 1930, 1941 - ke státní závěrečné zkoušce). Carmina Cantabrigiensia: 14, 23, 27 (podle Streckerovy edice); Fejfalik V (Recedite, recedite), VII (Fuit una domina), VIII (Si vis ad amasiam), X (Filia, si vox tua); Gualter de Castellione - Alexandreis I, 1-202.
Výukové metody
Konzultace založené na individuálním čtení.
Metody hodnocení
Konzultace. Kolokvium ověří sečtělost uchazeče v zadaném textu a znalost středověké prozodie.
Informace učitele
Ke kolokviu lze přistoupit po důkladném samostudiu vybraných textů. Vyučující je ovšem v případě nejasností k dispozici k jakýmkoliv konzultacím.
It is possible to undergo the colloquium only after deep study of sellected texts. If it would be necessary, the teacher is at disposal to consult the particular problems.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019.