EN

FF:LJMgrA05 Interpret. seminář I - Informace o předmětu

LJMgrA05 Magisterský interpretační seminář I

Filozofická fakulta
podzim 2018
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Pro studenty doktorského studia (latinská medievistika) platí počet kreditů 10. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Katarina Petrovićová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Daniela Urbanová, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 10:00–11:40 D32
Předpoklady
LJBcZk Bc. státní zkouška || OBOR ( LJU ) || OBOR ( LLS ) || ( OBOR ( LJ ) && TYP_STUDIA ( N ))
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: Předmět je určen studentům magisterského cyklu, ve výjimečných případadech jej lze po dohodě s vyučujícím zapsat semestr před složením státní bakalářské zkoušky.
Mateřské obory
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci kurzu bude student schopen:
přeložit vybrané pasáže z Apuleiova literárního i odborného díla;
komentovat tyto pasáže z jazykového i stylistického hlediska;
diskutovat o literárním kontextu vzniku Apuleiova díla;
popsat literární prostředky použité v díle.
Osnova
 • 1. Apuleius: kněz, filozof, rétor, či literát?
 • 2. Literární kontext Apuleiovy tvorby: druhá sofistika.
 • 3. Filozofická tvorba: a) De Socrate et eius dogmate. De deo Socratis. Představení.
 • 4. Filozofická tvorba: b) De Socrate et eius dogmate. De deo Socratis. Analýza textů: jazykové prostředky (přívlastky, grecismy, zdrobněliny apod.), argumentační postupy, stylistické a literární prostředky.
 • 5. Filozofická tvorba: c) Platonik či sofista?
 • 6. Rétorsko-vzdělávací tvorba: a) Pro se de magia, Florida. Představení.
 • 7. Rétorsko-vzdělávací tvorba: b) Pro se de magia, Florida. Analýza textů: jazykové prostředky (grecismy, zdrobněliny apod.), argumentační postupy, stylistické a literární prostředky. 8. Rétorsko-vzdělávací tvorba: c) Vzdělanec a rétor či podvodný mág a svůdník?
 • 9. Románová tvorba: a) Metamorhoses sive Asinus aureus. Představení
 • 10. Románová tvorba: b) Metamorhoses sive Asinus aureus. Analýza textů: jazykové prostředky (grecismy, zdrobněliny apod.), argumentační postupy, stylistické a literární prostředky.
 • 11. Románová tvorba: c) Přívrženec mysterií či ironický kritik? Autobiografie či fikce?
 • 12. Románová tvorba: d) Román, pohádka, satira, parodie: vlivy Metamorfóz v pozdější literatuře (zejm. období renesance).
 • 13. Závěrečná syntéza: Apuleius: sofista a platonik, kněz i ironik, rétor i komik.
Literatura
 • STEHLÍKOVÁ, Eva. Apuleius and Drama. Listy filologické, Praha: Academia, 2008, roč. 131, 3-4, s. 541-543. ISSN 0024-4457. info
 • BARTOŇKOVÁ, Daša. (ed., transl.) Gian Biagio Conte: Dějiny římské literatury. 2., revid. a dopl. vydání. Praha: KLP - Koniasch Latin Press, 2008. 800 s. sine. ISBN 978-80-86791-57-9. info
 • A companion to Latin literature. Edited by Stephen Harrison. 1st pub. in pbk. Malden: Blackwell Publishing, 2007. xviii, 450. ISBN 9781405161312. info
 • MAY, Regine. Apuleius and drama : the ass on stage. 1st pub. Oxford: Oxford University Press, 2006. xi, 379. ISBN 0199202923. info
 • Lectiones scrupulosae : essays on the text and interpretation of Apuleius' Metamorphoses in honour of Maaike Zimmerman. Edited by Wytse Hette Keulen - Ruurd R. Nauta - Stelios Panayotakis. Groningen: Barkhuis, 2006. xv, 338. ISBN 9077922164. info
 • LEE, Benjamin Todd. Apuleius' Florida : a commentary. Berlin: Walter de Gruyter, 2005. viii, 215. ISBN 3110177714. info
 • CONTE, Gian Biagio. Profilo storico della letteratura latina : dalle origini alla tarda età imperiale. 1. ed. Grassina (Firenze): Monnier Università, 2004. xxiii, 343. ISBN 8800860877. info
 • APULEIUS, Lucius. Opera quae supersunt. Edited by Rudolf Helm. Monachii: In aedibus K.G. Saur, 2001. viii, 301. ISBN 3598710550. info
 • BARTOŇKOVÁ, Dagmar. Řecký román I. Praha: Arista, 2001. 354 s. Antická knihovna. ISBN 80-86410-10-2. info
 • BARTOŇKOVÁ, Dagmar. Letteratura prosimetrica e narrativa antica. In La letteratura di consumo nel mondo greco-latino, ed. O. Pecere, A. Stramaglia. : Universita degli Studi di Cassino, 1996. s. 251-264. info
 • CONTE, Gian Biagio. Letteratura latina : manuale storico dalle origini alla fine dell'impero romano. Nuov. ed. Firenze: Le Monnier, 1992. viii, 711. ISBN 8800421563. info
 • APULEIUS, Lucius. Apologie, aneb, Vlastní obhajoba proti nařčení z čarodějnictví. Translated by Václav Bahník. Vyd. 1. Praha: Svoboda, 1989. 129 s. ISBN 8020500758. info
 • FEHLING, Detlev. Amor und Psyche :die Schöpfung des Apuleius und ihre Einwirkung auf das Märchen, eine Kritik der romantischen Märchentheorie. Mainz: Akademie der Wissenschaften und der Literatur, 1977. ISBN 3-515-02710-6. info
 • APULEIUS, Lucius. Zlatý osel. Praha: Svoboda, 1974. info
 • WALSCH, P. G. The Roman Novel. The Satyricon of Petronius and the Metamorphoses of Apuleius. Cambridge, 1970. info
Výukové metody
Předmět je vyučován formou přednášek a seminářů (četba, překlad a komentář textu). Předpokládá se domácí práce.
Metody hodnocení
Vzhledem k tomu, že se jedná o seminář, je vyžadována 75% účast studentů ve výuce. Další podmínkou ukončení je odevzdání seminární práce, zadaných výkladů předem stanovených textů a překlad.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2001, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2010, podzim 2012, podzim 2014, podzim 2016.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2018/LJMgrA05