EN

FF:LJMgrA07 Římská literatura I - Informace o předmětu

LJMgrA07 Vybrané kapitoly z římské literatury I

Filozofická fakulta
podzim 2017
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. Mgr. Katarina Petrovićová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Daniela Urbanová, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 10:50–12:25 B2.33
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 14 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem přednášky je seznámit studenty s těmi otázkami římské poezie, které zůstávají stranou pozornosti ve všeobecných kurzech dějin literatury v bakalářském cyklu, a přitom jsou mnohdy předmětem moderních výzkumů.
Student by měl být po skončení kurzu schopen samostatně vyhledat a správně interpretovat zejména autorské výpovědi v textech (přímé i nepřímé) a ve skladbách přítomnou žánrovou topiku; měl by být schopen také rozeznat, pro jakého čtenáře je text určen.
Osnova
 • 1.-4. Catullovy a Horatiovy programové a autorské básně (Cat. Carm. 1, 16, 49, 95, 116; Hor. Carm. 1,1; 1,38; 2,1; 2,13; 3,1; 3,19; 3,30; 4,1-3).
 • 5.-6. Hérójská epika (Vergilius: Aeneis, Lucanus: Bellum civile, Statius: Thebais, Achilleis).
 • 7.-8. Didaktický a filozofický epos (Vergilius: Georgica, Lucretius: De rerum natura).
 • 9.-10. Ovidiovy elegie i didakticko-zábavné skladby (Amores, Ars amatoria, Remedia amoris, Fasti, Metamorphoses).
 • 11. Horatiova literárně-teoretická báseň Ars poetica.
 • 12. Iuvenalovy a Persiovy satiry.
 • 13. Martialovy epigramy.
Literatura
 • BARTOŇKOVÁ, Dagmar. (ed., transl.) Gian Biagio Conte: Dějiny římské literatury. 1. vyd. Praha: KLP - Koniash Latin Press, 2003. 790 s. sine. ISBN 80-85917-87-4. info
 • CONTE, Gian Biagio. The rhetoric of imitation :genre and poetic memory in Virgil and other Latin poets. Edited by Charles Segal. Ithaca: Cornell University Press, 1986. ISBN 0-8014-1733-3. info
 • CONTE, Gian Biagio. L'autore nascosto :un'interpretazione del "Satyricon". Bologna: Società editrice il Mulino, 1997. 218 s. ISBN 88-15-05767-6. info
 • ALBRECHT, Michael von. Römische Poesie :Texte und Interpretationen. 1. Aufl. Heidelberg: Lothar Stiehm Verlag, 1977. 371 s. ISBN 3-7988-0045-6. info
 • ALBRECHT, Michael von. Meister römischer Prosa :von Cato bis Apuleius. 2., durchgeseh. Aufl. Heidelberg: Lambert Schneider, 1983. 231 s. ISBN 3-7953-0513-6. info
 • ALBRECHT, Michael von. Geschichte der römischen Literatur von Andronicus bis Boëthius : mit Berücksichtigung ihrer Bedeutung für die Neuzeit. Bd. 1 [Albrecht, 1997]. 2., bearb. Aufl. München: Deutscher Taschenbuch Verlag, 1997. xviii, 704. ISBN 3-598-11198-3. info
 • Die römische Literatur in Text und Darstellung. Edited by Michael von Albrecht - Hubert Petersmann - Astrid Petersmann. Stuttgart: Philipp Reclam jun., 2000. 476 s. ISBN 3-15-008066-5. info
 • Die römische Literatur in Text und Darstellung. Edited by Michael von Albrecht - Anton D. Leeman. Stuttgart: Philipp Reclam jun., 2000. 456 s. ISBN 3-15-008067-3. info
 • Die römische Literatur in Text und Darstellung. Edited by Michael von Albrecht. Stuttgart: Philipp Reclam jun., 2001. 488 s. ISBN 3-15-008068-1. info
 • Die römische Literatur in Text und Darstellung. Bd. 4, Kaiserzeit. I, Von Seneca maior bis Apuleius : Kaiserzeit. I, Von Seneca maior bis Apuleius (Podřaz.). Edited by Michael von Albrecht - Walter Kißel. 2., verbes. und bibliographi. Stuttgart: Philipp Reclam jun., 1998. 472 s. ISBN 3-15-008069-X. info
 • Die römische Literatur in Text und Darstellung. Edited by Michael von Albrecht - Hans Armin Gärtner. Stuttgart: Philipp Reclam jun., 1988. 591 s. ISBN 3-15-008070-3. info
Výukové metody
Výuka probíhá formou přednášek, v jejich rámci se nicméně předpokládá aktivní studentův podíl při analýze (domácí příprava textů je podmínkou, stejně jako alespoň 75% účast). Student si osvojuje literární topiku a další žánrové příznaky. Schopnost samostatné analýzy je také prověřována na konci semestru.
Metody hodnocení
Pro udělení kolokvia je podmínkou vypracování krátké eseje srovnávající alespoň dvě díla analyzovaného žánru (dokládající praktickou schopnost samostatné žánrové analýzy). Vyučující může studenta požádat také o doplňkový pohovor nad odevzdanou esejí.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2002, podzim 2003, jaro 2004, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2009, podzim 2011, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2017/LJMgrA07