EN

FF:LJMgrA08 Římská literatura, Mgr. II - Informace o předmětu

LJMgrA08 Vybrané kapitoly z římské literatury II

Filozofická fakulta
jaro 2018
Rozsah
2/0/0. 4 kr. (plus 1 za zk). Doporučované ukončení: k. Jiná možná ukončení: zk.
Vyučující
doc. Mgr. Katarina Petrovićová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Daniela Urbanová, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 9:10–10:45 B2.33
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 16 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Stejně jako v kurzu Vybrané kapitoly z římské literatury I, na němž tento kurz navazuje, je cílem seznámit studenty s těmi otázkami otázkami, tentokrát římské prózy, které zůstávají stranou pozornosti ve všeobecných kurzech dějin literatury v bakalářském cyklu, a přitom jsou mnohdy předmětem moderních výzkumů.
Student by měl být po skončení kurzu schopen samostatně vyhledat a správně interpretovat zejména autorské výpovědi v textech (přímé i nepřímé) a přítomnou žánrovou topiku (zvl. v autorských předmluvách); měl by být schopen také rozeznat, pro jakého čtenáře je text určen.
Osnova
 • 1.-2. Římský román a "pohádka" (Apuleius).
 • 3.-5. Filozofický a naukový dialog (Cicero: De re publica, Macrobius: Saturnalia).
 • 6.-7. Filozofický list (Seneca: Epistulae morales, Symmachus: Relationes).
 • 8. Filozofický komentář (Macrobius: Commentarii in Somnium Scipionis).
 • 9. Satirická próza (Petronius).
 • 10.-13. římská učebnice a encyklopedie (Cato: De agricultura, zlomky z Ad Marcum filium; Rhetorica ad Herennium; Varro: De re rustica; Vitruvius: De architectura; Quintilianus: Institutio oratoria; Gellius: Noctes Atticae; Martianus Capella: De nuptiis Philologiae Mercuriique, Boethius: De institutione musica).
Literatura
 • BARTOŇKOVÁ, Daša. (ed., transl.) Gian Biagio Conte: Dějiny římské literatury. 2., revid. a dopl. vydání. Praha: KLP - Koniasch Latin Press, 2008. 800 s. sine. ISBN 978-80-86791-57-9. info
 • Die römische Literatur in Text und Darstellung. Edited by Michael von Albrecht. Stuttgart: Philipp Reclam jun., 2001. 488 s. ISBN 3-15-008068-1. info
 • Die römische Literatur in Text und Darstellung. Edited by Michael von Albrecht - Anton D. Leeman. Stuttgart: Philipp Reclam jun., 2000. 456 s. ISBN 3-15-008067-3. info
 • Die römische Literatur in Text und Darstellung. Edited by Michael von Albrecht - Hubert Petersmann - Astrid Petersmann. Stuttgart: Philipp Reclam jun., 2000. 476 s. ISBN 3-15-008066-5. info
 • Die römische Literatur in Text und Darstellung. Edited by Michael von Albrecht - Walter Kißel. 2., verbes. und bibliographi. Stuttgart: Philipp Reclam jun., 1998. 472 s. ISBN 315008069X. info
 • Die römische Literatur in Text und Darstellung. Bd. 4, Kaiserzeit. I, Von Seneca maior bis Apuleius : Kaiserzeit. I, Von Seneca maior bis Apuleius (Podřaz.). Edited by Michael von Albrecht - Walter Kißel. 2., verbes. und bibliographi. Stuttgart: Philipp Reclam jun., 1998. 472 s. ISBN 3-15-008069-X. info
 • CONTE, Gian Biagio. L'autore nascosto :un'interpretazione del "Satyricon". Bologna: Società editrice il Mulino, 1997. 218 s. ISBN 88-15-05767-6. info
 • ALBRECHT, Michael von. Meister römischer Prosa : von Cato bis Apuleius : Interpretationen. 3., erg. Aufl. Tübingen: Francke Verlag, 1995. 259 s. ISBN 3772022413. info
 • Die griechische Literatur in Text und Darstellung. Edited by Herwig Görgemanns. Stuttgart: Philipp Reclam jun., 1988. 406 s. ISBN 3-15-008065-7. info
 • Die römische Literatur in Text und Darstellung. Edited by Michael von Albrecht - Hans Armin Gärtner. Stuttgart: Philipp Reclam jun., 1988. 591 s. ISBN 3-15-008070-3. info
 • Die griechische Literatur in Text und Darstellung. Edited by Herwig Görgemanns - Bernd Effe. Stuttgart: Philipp Reclam jun., 1985. 368 s. ISBN 3-15-008064-9. info
 • The Cambridge history of classical literature. Edited by P. E. Easterling - Bernard MacGregor Walker Knox. 1. pub. Cambridge: Cambridge University Press, 1985. xv, 936. ISBN 0521210429. info
Výukové metody
Výuka probíhá formou přednášek, v jejich rámci se nicméně předpokládá aktivní studentův podíl při analýze (domácí příprava textů je podmínkou, stejně jako alespoň 75% účast). Student si osvojuje literární topiku a další žánrové příznaky. Schopnost samostatné analýzy je také prověřována na konci semestru.
Metody hodnocení
Pro udělení kolokvia je podmínkou vypracování krátké eseje srovnávající alespoň dvě díla analyzovaného žánru (dokládající praktickou schopnost samostatné žánrové analýzy). Vyučující může studenta požádat také o doplňkový pohovor nad odevzdanou esejí.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2004, jaro 2005, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2010, jaro 2012, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2016.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2018/LJMgrA08