LKDS26 Literární medievistika

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/0. 10 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. PhDr. Jana Nechutová, CSc. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc.
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Předpoklady
Zápis do doktorského studia oboru Areálová studia, Literární komparatistika.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student má získat přehled o specifikách středověké literatury evropské i národní (se zřetelem na oborovou specializaci) a o hlavních směrech a metodách jejího výzkumu.
Osnova
  • Antické kořeny středověkého literárního života (Platón, Cicero, Boethius). Křesťanské kořeny středověkého literárního života (Bible, patristická literatura, Aurelius Augustinus). Co přinesly literární kultuře středověku benediktinské kláštery. Úloha rétoriky ve středověké literatuře. Co je (co jsou) renesance? (karolinská, ottonská, humanismus 12. stol., renesanční humanismus). Vztahy mezi latinským písemnictvím a literaturami v náropdních jazycích. Středověká poezie - duchovní i světská. Carmina Burana a analogické výtvory v nárdních jazycích. Co je hagiografie. Žena ve středověké literární kultuře. Co je locus communis.
Literatura
  • CURTIUS, Ernst Robert. Evropská literatura a latinský středověk. Vyd. 1. Praha: Triáda, 1998. 738 s. ISBN 80-86138-07-0. info
  • SPUNAR, Pavel. Kultura středověku. 2. pozměn. a dopl. vyd. Praha: Academia, 1995. 226 s. ISBN 8020005471. info
  • GUREVIČ, Aaron Ja. Kategorie středověké kultury : Katěgorii sredněvekovoj kultury (Orig.). Edited by Jaroslav Kolár. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 1978. 286 s., 16. info
  • BACHTIN, Michail Michajlovič. François Rabelais a lidová kultura středověku a renesance : Tvorčestvo Fransua Rable i narodnaja kul'tura srednevekov'ja i renessansa, chudožestvennaja literatura (Orig.). Translated by Jaroslav Kolár. Vyd. 1. Praha: Odeon, 1975. 406 s., [4. info
  • AUERBACH, Erich. Mimesis : zobrazení skutečnosti v západoevropských literaturách [Auerbach, 1968]. Vyd. 1. Praha: Mladá fronta, 1968. 501 s. info
Metody hodnocení
Písemná práce v rozsahu min. 10 stran, počítačová sazba, velikost fontu 12, řádkování 1,5 - s poznámkovým aparátem a seznamem pramenů a literatury! Jako téma lze vybrat ketékoli ze souborných témat uvedených v "osnově" nebo na kterýkoli rozvíjejí pojem z těchto témat, vše s ohledem na specializaci doktoranda. Kolokvium o odevzdané práci a o kterémkoli z témat "Osnovy".
Informace učitele
Doktorand si zvolí téma a navštíví vyučující za účelem konzultace o přístupu k tématu a o možnostech jeho zpracování. Poznámka k literatuře: s výjimkou titulů Curtius a Spunar, které jsou povinné, je možno volit jiné odborné tituly s ohledem na specializaci studenta.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/LKDS26