LKDS55 Doctoral Dissertation Thesis

Faculty of Arts
Spring 2021
Extent and Intensity
0/0. 5 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. PhDr. Daša Bartoňková, CSc. (lecturer)
Mgr. Renáta Buchtová, Ph.D. (lecturer)
prof. PhDr. Ivan Dorovský, DrSc. (lecturer)
prof. Mgr. Milada Franková, CSc., M.A. (lecturer)
doc. Michael Matthew Kaylor, PhD. (lecturer)
PhDr. Jaroslav Kovář, CSc. (lecturer)
doc. PhDr. Jiří Kudrnáč, CSc. (lecturer)
prof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc. (lecturer)
doc. PhDr. Eva Lukavská, CSc. (lecturer)
prof. PhDr. Jiří Munzar, CSc. (lecturer)
prof. PhDr. Jana Nechutová, CSc. (lecturer)
PhDr. Věra Pálenská, CSc. (lecturer)
prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc. (lecturer)
Mgr. et Mgr. Kateřina Prajznerová, M.A., Ph.D. (lecturer)
doc. Mgr. Irena Radová, Ph.D. (lecturer)
prof. PhDr. Michaela Soleiman pour Hashemi, CSc. (lecturer)
prof. PhDr. Jiří Šrámek, CSc. (lecturer)
Guaranteed by
prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc.
Department of Slavonic Studies - Faculty of Arts
Contact Person: prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc.
Supplier department: Department of Slavonic Studies - Faculty of Arts
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Zpracování a odevzdání autoreferátu, shrnujícího výsledky disertační práce, který se předkládá k obhajobě. Teze disertační práce student před vlastní doktorskou zkouškou a obhajobou prezentuje a předkládá k veřejné diskusi na doktorském semináři, který se koná zpravidla na konci každého semestru.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
Credit evaluation note: Podmínkou získání kreditů je vypracování seminární práce.
The course is also listed under the following terms Autumn 2006, Spring 2007, Autumn 2007, Spring 2008, Autumn 2008, Spring 2009, Autumn 2009, Spring 2010, Autumn 2010, Spring 2011, Autumn 2011, Spring 2012, Autumn 2012, Spring 2013, Autumn 2013, Spring 2014, Autumn 2014, Spring 2015, Autumn 2015, Spring 2016, Autumn 2016, Spring 2017, Autumn 2017, Spring 2018, Autumn 2018, Spring 2019, Autumn 2019, Spring 2020, Autumn 2020.
  • Enrolment Statistics (Spring 2021, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2021/LKDS55