LMDCJ1 Cizí jazyk

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/0/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Petra Mutlová, M.A., Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Jana Nechutová, CSc. (přednášející)
Mgr. Dana Stehlíková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Petra Mutlová, M.A., Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Studenti musí prokázat jazykovou kompetenci na úrovni C1 Společného evropského referenčního rámce (ERR) pro světový jazyk (A, F, N, R, Š). Požadovanou úroveň jazykové kompetence může student prokázat po dohodě se školitelem, resp. oborovou radou přednesením referátu před odborným publikem či publikací v cizím jazyce.
Výstupy z učení
Student bude schopen prokázat jazykové kompetence v odborné komunikaci v cizím jazyce a bude schopen aktivně i pasivně pracovat s cizojazyčným textem.
Osnova
  • Student po dohodě se školitelem přednese přednášku před odborným publikem nebo publikuje odborný text v některém ze světových jazyků. Jazyková stránka článku musí mít kladné recenzní hodnocení.
Literatura
  • Literatura je předepsána individuálně podle tématu práce.
  • Literature is assigned on an individual basis based on the topic of the thesis.
Výukové metody
Samostatná práce, konzultace se školitelem.
Metody hodnocení
Zápočet za vystoupení na odborné konferenci či publikování odborné studie v jednom ze stanovených jazyků.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2006, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019.