LMDPS2 Pramenné studium, výzkum II

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
blok. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Petra Mutlová, M.A., Ph.D. (cvičící)
prof. PhDr. Jana Nechutová, CSc. (cvičící)
doc. Mgr. Dana Stehlíková, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Petra Mutlová, M.A., Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je studium primárních pramenů z oblasti odborné specializace doktoranda se zvláštním zřetelem k rukopisně dochovaným středověkým pramenům. Předmět je zaměřen na rozvinutí praktických i metodologických kompetencí studentů pro odbornou filologickou práci v oblasti latinských středověkých pramenů.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu budou studenti schopni pracovat se středověkými latinskými primárními prameny; budou poučeni o specifických vlastnostech pramenů relevantních pro vlastní disertaci; budou mít praktické i teoretické dovednosti nutné ke kritickému studiu pramenné základny latinského středověku.
Osnova
  • Studium pramenů z oblasti odborné specializace doktoranda se odehrává formou 1. samostatného výzkumu a 2. v rámci pravidelných setkání se školitelem (frekvence setkání je dle potřeby, minimálně však jednou za semestr). Doktorand průběžně konzultuje dílčí poznatky svého pramenného výzkumu, aktuality, nová zjištění a metodologické přístupy relevantní pro téma disertace.
Literatura
  • Literatura je předepsána individuálně podle tématu práce.
  • Literature is assigned on an individual basis based on the topic of the thesis.
Výukové metody
Samostatný výzkum; konzultace.
Metody hodnocení
Zápočet se uděluje na základě pravidelných konzultací se školitelem.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/LMDPS2