LMD_011 Latinské písmo ve středověku II (1200-1500)

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
1/1/0. blok. 15 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Dalibor Havel, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Dalibor Havel, Ph.D.
Ústav pomocných věd historických a archivnictví - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav pomocných věd historických a archivnictví - Filozofická fakulta
Předpoklady
PROGRAM ( F008 )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cyklus přednášek a seminářů směřuje k tomu, aby posluchači získali základní přehled o vývoji latinského písma v období od XIII. do XV. století. V tomto rozsahu by si měli osvojit schopnost a) typologie a datování latinských písem, b) paleografické charakteristiky jednotlivých písemných druhů a typů, c) paleografické analýzy a komparace, d) transkripce raně středověkých latinských textů, e) přehledu o základní literatuře a edicích.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu bude student schopen:
aplikovat poznatky vývoje písma od 13. do 15. století na konkrétních pramenech, a to zejm. při dataci nedatovaných textů;
přepisovat vybrané originální latinské texty z období 1200-1500;
analyzovat a číst originální latinské texty z období 1200-1500.
Osnova
 • gotická minuskula
 • bastardní písma
 • gotická kurzíva
Literatura
  neurčeno
 • Pražák, Jiří: Počátky knižní kursivy v Čechách, StR 18 (1979), s. 115 - 143.
 • Spunar, Pavel: Genese české bastardy a její vztah k českým prvotiskům, LF 78 (1955), s. 34 - 51 + VI tab.
 • Spunar, Pavel: Ľ évolution et la fonction de la bâtarde en Bohęme et en Pologne, Studia źródłoznawcze. Commentationes 6 (1961), s. 1 - 19 + X tab. obr. příloh.
 • Vojtíšek, Václav: Vývoj městských knih v Československé republice ve světlotiskových ukázkách, seš. 1 - 3. Praha 1928 - 1931. (72 tab.)
 • Pražák, Jiří: Latinské písmo v českých zemích od 11. do 16. století, přílohy AČ 20 (1970) - AČ 27 (1977). (Reprodukce k č. 42, komentář k nedokončenému č. 34).
 • Pražák, Jiří: Původ české bastardy, StR 20 (1981), s. 93 - 118.
 • Pražák, Jiří: Názvosloví knižních písem v českých zemích II (13. - 15. století), StR 5 (1966), s. 1 - 30.
 • PÁTKOVÁ, Hana. Česká středověká paleografie. Vydání první. České Budějovice: Veduta, 2008. 278 stran. ISBN 9788086829388. info
 • PÁTKOVÁ, Hana. Cvičení z pozdně středověké paleografie. Vyd. 1. Dolní Břežany: Scriptorium, 2001. 30 s. ISBN 8086197190. info
Výukové metody
Přednáška, seminář.
Metody hodnocení
1 hodina přednášky, 1 hodina seminář - zkouška
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, jaro 2021.