LMD_DS8 Doktorský seminář VIII

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
blok. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. PhDr. Jana Nechutová, CSc. (cvičící)
doc. Mgr. Petra Mutlová, M.A., Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Dana Stehlíková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Lucie Mazalová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Petra Mutlová, M.A., Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je práce na struktuře disertace a na její konečné redakci.
Výstupy z učení
Konečná podoba doktorské disertace, závěrečná revize.
Osnova
  • Workshop: prezentace vznikajících disertací;
  • diskuse, zpětná vazba, sdílení zkušeností.
Literatura
  • Literatura: dle zvolených témat doktorských disertací.
  • Literature is assigned based on the topics of the dissertation.
Výukové metody
Seminární prezentace doktorských projektů, řízená diskuse.
Metody hodnocení
Pravidelná aktivní účast na seminářích; prezentace disertace.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/LMD_DS8