LMD_DSZJ2 Doktorský seminář II

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
blok. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Petra Mutlová, M.A., Ph.D. (cvičící)
prof. PhDr. Jana Nechutová, CSc. (cvičící)
doc. Mgr. Dana Stehlíková, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Petra Mutlová, M.A., Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student se zatím v přehledu seznámí s metodami práce v literární i jazykovědné medievistice, získá hlubší informace o výzkumných tématech řešených na zúčastněných pracovištích a základy ediční práce (textová kritika).
Výstupy z učení
Studenti získají povšechný přehled o hlavních metodách studia latinské medievistiky a vernakulární (české, německé) literární produkce.
Osnova
  • Bloková výuka za účasti zástupců všech tří zemských jazyků (latina, čeština, němčina):
  • metody jazykovědného i literárněvědného medievistického studia (povšechně);
  • nauka o literárních i diplomatických pramenech (část I.);
  • způsoby jejich zpřístupňování.
Literatura
  • Literature is assigned based on the topics of the dissertations.
  • Literatura: dle zvolených témat doktorských disertací.
Výukové metody
Přednášky a semináře, řízená diskuse.
Metody hodnocení
Pravidelná aktivní účast na seminářích.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/LMD_DSZJ2