LMD_DSZJ4 Doktorský seminář IV

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
blok. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Petra Mutlová, M.A., Ph.D. (cvičící)
prof. PhDr. Jana Nechutová, CSc. (cvičící)
doc. Mgr. Dana Stehlíková, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Petra Mutlová, M.A., Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět seznámí studenty s klíčovými problémy latinského jazyka a vernakulárních jazyků (stará čeština, němčina) ve středověku, poskytne informace o nových i starších základních titulech příslušné odborné (jazykovědné) literatury.
Výstupy z učení
Student získá přehled o hlavních metodách studia latinského jazyka středověku a je náležitě informován o problematice studia staré češtiny a středověké němčiny.
Osnova
  • Bloková výuka za účasti zástupců všech tří zemských jazyků (latina, čeština, němčina):
  • Latinský jazyk ve středověku;
  • stará čeština;
  • stará němčina;
  • novější bádání o jazycích ve středověku.
Literatura
  • Literature is assigned based on the topics of the dissertations.
  • Literatura: dle zvolených témat doktorských disertací.
Výukové metody
Přednáška, seminární práce, samostatná literární rešerše, řízená diskuse.
Metody hodnocení
Pravidelná aktivní účast na seminářích.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/LMD_DSZJ4