LMD_DSZJ8 Doktorský seminář VIII

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
blok. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Petra Mutlová, M.A., Ph.D. (cvičící)
prof. PhDr. Jana Nechutová, CSc. (cvičící)
doc. Mgr. Dana Stehlíková, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Petra Mutlová, M.A., Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je práce na struktuře disertace a na její konečné redakci.
Výstupy z učení
Konečná podoba doktorské disertace, závěrečná revize.
Osnova
  • Workshop: prezentace vznikajících disertací;
  • diskuse, zpětná vazba, sdílení zkušeností.
Literatura
  • Literatura: dle zvolených témat doktorských disertací.
  • Literature is assigned based on the topics of the dissertations.
Výukové metody
Seminární prezentace doktorských projektů, řízená diskuse.
Metody hodnocení
Pravidelná aktivní účast na seminářích; prezentace disertace.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/LMD_DSZJ8