LMKA02 Postwar Czech literature in international contexts

Faculty of Arts
Spring 2021
Extent and Intensity
2/0/0. 4 credit(s) (plus 1 credit for an exam). Recommended Type of Completion: zk (examination). Other types of completion: k (colloquium).
Teacher(s)
doc. Mgr. Petr Bubeníček, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Tereza Dědinová, Ph.D. (lecturer)
doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Zuzana Fonioková, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Miroslav Kotásek, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D.
Department of Czech Literature - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Eva Zachová
Supplier department: Department of Czech Literature - Faculty of Arts
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
The capacity limit for the course is 70 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/70, only registered: 0/70, only registered with preference (fields directly associated with the programme): 0/70
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 54 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
The course deals with the history of Czech literature in the second half of the twentieth century within the broader context of world literature. The course focuses also on intermedial relations of Czech literature to visual arts (paintings, film etc.). After finishing the course the student will be able to:
- understand the development of Czech literature in the broader context of world literature
- understand Czech literature in intermedial relations to other arts
- to understand the acquired knowledge in the related disciplines
Syllabus
 • Poválečný surrealismus; druhé avantgarda
 • Exilové psaní: Blatný a Škvorecký
 • - 15. 3. Poválečný surrealismus, druhá avantgarda (dr. Kotásek)
 • Skupina 42
 • Bohumil Hrabal
 • Milan Kundera
 • Text a populární hudba
 • Role překladů v poválečné české literatuře a kultuře
 • Šedesátá léta demystifikována
 • Experiment a popkultura: sondy do poválečné evr. hudby
 • Experimentální poezie
 • Politická alegorie v české poválečné próze v evr. kontextu
 • Písemné kolokvium
Literature
 • Přehledné dějiny české literatury 1945-1989. Edited by Pavel Janoušek - Veronika Košnarová - Kateřina Piorecká - Karel P. Vydání první. Praha: Academia, 2012. 487 stran. ISBN 9788020020574. info
 • LANGEROVÁ, Marie, Josef VOJVODÍK, Anja TIPPNER and Josef HRDLIČKA. Symboly obludností : mýty, jazyk a tabu české postavantgardy 40.-60. let. Vydání první. [Praha]: Malvern, 2009. 510 stran. ISBN 9788086702667. info
 • PAPOUŠEK, Vladimír. Existencialisté : existenciální fenomény v české próze dvacátého století. Vyd. 1. Praha: Torst, 2004. 465 s. ISBN 8072152378. info
 • Česká literatura od počátků k dnešku. Edited by Emil Lukeš - Jiří Holý. Praha: Lidové noviny, 2001. 592 s. ISBN 80-7106-287-1. info
 • PECHAR, Jiří. Dvacáté století v zrcadle literatury. Praha: Filosofia, 1999. 582 s. ISBN 80-7007-124-9. info
 • Vrh kostek :česká experimentální poezie. Praha: Torst, 1993. ISBN 80-85639-13-0. info
Teaching methods
The lecture uses mainly the method of presentation, analysis and application of theoretical knowledge during instructive interpretations.
Assessment methods
Students of "LMK": written test and oral exam; other programs - colloquium.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on completion of the course: Kurz je zakončen zkouškou (platí pro studenty Literatury a mezikulturní komunikace) nebo kolokviem (platí pro všechny ostatní studenty).
The course is taught annually.
The course is taught: every week.
Information on the extent and intensity of the course: 0.
The course is also listed under the following terms Spring 2013, Spring 2014, Spring 2015, Spring 2016, Spring 2017, Spring 2018, Spring 2019, Spring 2020.
 • Enrolment Statistics (Spring 2021, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2021/LMKA02