LMKA_a06 Texty a metody I

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/2/0. 0. 5 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Zuzana Fonioková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Miroslav Kotásek, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Zuzana Fonioková, Ph.D.
Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Eva Zachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 14:00–15:40 C31
Předpoklady
Doporučujeme před tímto předmětem absolvovat LMKA_a10 Literární dílo: pozorování, analýza, interpretace, kontextualizace (doporučení platí zejména pro student(k)y s jiným než filologickým zázemím a bez zkušenosti s teorií literatury).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 35 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 10/35, pouze zareg.: 0/35
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Seminář představí studentům rozličné interpretační strategie, které rozvinuly klíčové směry literárněvědného, estetického a filozofického myšlení počínaje 20. stoletím. Součástí seminářů bude kritická analýza teoretických textů a aplikace sledovaných přístupů a strategií při interpretaci konkrétních literárních a uměleckých děl.
Výstupy z učení
Po absolvování semináře bude student schopen:
- porozumět různým metodologickým přístupům k textu a kriticky tyto metodologie zhodnotit,
- uvažovat o dílčích metodách a interpretačních postupech v širším filozofickém, estetickém a kulturním kontextu,
- aplikovat teoretická východiska při interpretaci konkrétních textů,
- lépe porozumět aktuálním problémům humanitních věd,
- využít představené metody ve vlastním multidisciplinárním zkoumání.
Osnova
 • 18.2. Úvodní hodina; narativ – jak jej definovat a co od něj čekat
 • 25.2. Naratologie
 • 3.3. Pravda ve fikci
 • 10.3. Postklasická naratologie 1: kognitivní, nepřirozená
 • 17.3. Postklasická naratologie 2: rétorická, zoonaratologie
 • 24.3. Sociologická interpretace (Bourdieu)
 • 31.3. Whose story is this? Narativ a ideologie; feminismus – teorie
 • 7.4. Feministická interpretace; disability studies
 • 14.4. Čtecí týden / LMKB_a426 Extending the Scope of Narratology: Transmediality and the Case of Graphic Narratives
 • 21.4. Postkolonialismus (Said)
 • 28.4. Narativ a identita; autobiografie a autofikce
 • 5.5. hostující vyučující Dr. Maria Pilar (Univerzita v Zaragoze)
 • 12.5. Fikčnost a autenticita napříč médii a žánry (Art Spiegelman: Maus)
Literatura
  povinná literatura
 • KUBÍČEK, Tomáš, Jiří HRABAL a Petr A. BÍLEK. Naratologie : strukturální analýza vyprávění. V Praze: Dauphin, 2013. 247 s. ISBN 9788072725946. info
 • Lexikon teorie literatury a kultury : koncepce / osobnosti / základní pojmy. Edited by Ansgar Nünning - Jiří Trávníček - Jiří Holý, Translated by Al. Vydání první. Brno: Host, 2006. 912 stran. ISBN 8072941704. info
  doporučená literatura
 • Průvodce po světové literární teorii 20. století. Edited by Vladimír Macura - Alice Jedličková. Vydání první. Brno: Host, 2012. 839 stran. ISBN 9788072948482. info
 • MITOSEK, Zofia. Teorie literatury : historický přehled. Translated by Marie Havránková. Vyd. 1. Brno: Host, 2010. 480 s. ISBN 9788072943326. info
 • COMPAGNON, Antoine. Démon teorie : literatura a běžné myšlení. Translated by Eva Sládková. Vyd. 1. Brno: Host, 2009. 328 s. ISBN 9788072943241. info
 • CULLER, Jonathan. Krátký úvod do literární teorie. Vyd. 1. Brno: Host, 2002. 167 s. ISBN 80-7294-070-8. info
  neurčeno
 • CHANSKY, Ricia Anne. The Routledge autobiography studies reader. Edited by Emily Hipchen. First published. London: Routledge, Taylor & Francis Group, 2016. xxii, 351. ISBN 9781138904767. info
 • PARKER, Robert Dale. How to interpret literature : critical theory for literary and cultural studies. Third edition. New york: Oxford University Press, 2015. xii, 400. ISBN 9780199331161. info
 • JACKO, Tomáš. Autor a čtenář jako představy : koncepty autora a čtenáře v moderním a postmoderním myšlení. Vyd. 1. Praha: Togga, 2014. 203 s. ISBN 9788074760457. info
 • ISER, Wolfgang. Jak se dělá teorie. Translated by Petr Onufer. První české vydání. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2009. 245 stran. ISBN 9788024616728. info
 • NEWTON, Kenneth. Jak interpretovat text : kritický úvod do teorie a praxe literární interpretace. Translated by Milan Orálek. Olomouc: Periplum, 2008. 263 s. ISBN 9788086624471. info
 • ČERVENKA, Miroslav. Na cestě ke smyslu : poetika literárního díla 20. století. Vyd. 1. Praha: Torst, 2005. 1051 s. ISBN 8072152440. info
 • EAGLETON, Terry. Úvod do literární teorie. Translated by Petr Onufer. Vyd. 1. Praha: Triáda, 2005. 363 s. ISBN 8086138720. info
 • Úvod do literární vědy [Pechlivanos, 1999] : Einführung in die Literaturwissenschaft (Orig.). Edited by Miltos Pechlivanos, Translated by Miroslav Petříček. V Praze: Herrmann & synové, 1999. 452 s. info
Výukové metody
seminář, domácí příprava (čtení textů), diskuse
Metody hodnocení
Během semestru studující odevzdávají shrnutí zadaných teoretických textů. Po skončení kurzu odevzdají písemnou práci (min. 4 normostrany), v níž aplikují vybranou metodu. Následuje ústní kolokvium sestávající z diskuse o eseji a rozboru předloženého úryvku.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/LMKA_a06