LMKA_a07 Redakční práce

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/2/0. 0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Luisa Nováková, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Luisa Nováková, Ph.D.
Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Eva Zachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 12:00–13:40 B2.43
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 35 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 9/35, pouze zareg.: 0/35
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz je zaměřen na získávání znalostí a dovedností, které potřebuje nakladatelský redaktor při přípravě knižního titulu – od rukopisu až ke knize uváděné na trh.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu:
- bude student schopen orientovat se v chodu nakladatelství,
- bude student schopen orientovat se ve fungování knižního trhu,
- zvládne korektorskou práci,
- získá základní znalosti a dovednosti nutné k výkonu práce literárního redaktora.
Osnova
 • - kniha jako hmotný artefakt, části knihy (přebal, obálka, desky, předsádka, knižní blok atd.)
 • - knižní trh, jeho zákonitosti a funkce, reklama, vztahy nakladatelství – distribuce – knihkupec – čtenář
 • - provoz nakladatelství
 • - spolupráce s autorem – práce na rukopisu, lektorské posudky
 • - nakladatelská smlouva – tvorba smlouvy, typy smluv
 • - spolupráce s technickým redaktorem, grafikem, výtvarníky
 • - korektury, pravidla pro zpracování korektur a korektorské značky
 • - technické a vydavatelské údaje v knize (copyright, tiráž, ISBN)
 • - doprovodné texty (na obálku, desky, přebal – záložky, redakční poznámka, vysvětlivky, předmluva, doslov, poděkování)
 • - typografické minimum, výtvarná stránka knihy
 • - ediční plán, zásady sestavování
Literatura
  doporučená literatura
 • PISTORIUS, Vladimír. Jak se dělá kniha : příručka pro nakladatele. 3., dopl. a přeprac. vyd. Příbram: Pistorius & Olšanská, 2011. 280 s. ISBN 9788087053508. info
  neurčeno
 • MAGINCOVÁ, Dagmar. Příručka nakladatelského redaktora. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2008. 139 s. ISBN 9788086818832. info
 • POKORNÝ, Milan a Dana POKORNÁ. Redakční práce : jak připravit text k publikování. Vyd. 1. Praha: Grada, 2011. 217 s. ISBN 9788024737737. info
 • Editor a text : úvod do praktické textologie. Edited by Jiří Flaišman - Michal Kosák - Rudolf Havel - Břetislav Štorek. Vyd. 2. Praha: Paseka, 2006. 182 s. ISBN 8071856533. info
 • KOČIČKA, Pavel a Filip BLAŽEK. Praktická typografie. Vyd. 1. Praha: Computer Press, 2000. xiv, 288. ISBN 8072263854. info
 • VAŠÁK, Pavel. Textologie :teorie a ediční praxe. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 1993. 235 s. ISBN 80-7066-638-2. info
 • PAVLÁT, Leo. Tajemství knihy [Pavlát, 1982]. 1. vyd. Praha: Albatros, 1982. 205 s. : i. info
Výukové metody
seminář, cvičení, diskuse
Metody hodnocení
Písemná nebo ústní zkouška je zaměřena na ověření znalosti hlavních teorií, konceptů a metodologie dané disciplíny.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/LMKA_a07