LMKB419 The Idyll in the Modern Czech Culture

Faculty of Arts
Autumn 2017
Extent and Intensity
0/2/0. 4 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Michal Fránek, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D.
Department of Czech Literature and Library Studies - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Eva Zachová
Supplier department: Department of Czech Literature and Library Studies - Faculty of Arts
Timetable
Wed 14:10–15:45 T207
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
The capacity limit for the course is 60 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 11/60, only registered: 0/60, only registered with preference (fields directly associated with the programme): 0/60
Fields of study the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Jedním z charakteristických rysů české kultury 19. a 20. století je tíhnutí k idyličnosti. Idyla zde nepředstavovala jen oblíbený literární žánr, ale také obecnější princip vztahování se ke světu a únik v časech zlých. V přednášce se pokusíme postihnout typické rysy idyly v české literatuře, okrajově též v hudbě, výtvarném umění a filmu.
Syllabus (in Czech)
  • 1. Úvodní přednáška 2. Idyla v české barokní kultuře 3. Obrozenské idyly a „české chaloupky“ 4. Idyla a biedermeier 5. Idyla májovská 6. Idyla parnasistní 7. Idyla realistická = idyla v ohrožení? 8. Exkurs: Idyla a česká opera 9. Idyla a ruralismus 10. Idyla a socialistický realismus 11. Idyla v období „normalizačního biedermeieru“?
Literature
  • MOCNÁ, Dagmar and Josef PETERKA. Encyklopedie literárních žánrů. 1. vyd. Litomyšl: Paseka, 2004. 699 s. ISBN 807185669X. info
  • Idyla a idyličnost v kultuře 19. století : sborník příspěvků ze symposia uspořádaného 9. a 10. března 1995 ve Státní vědecké knihovně v Plzni. Edited by Kristina Kaiserová - Ivan Martinovský. Vyd. 1. Plzeň: Albis International, 1999. 135 s. ISBN 8086067300. info
Teaching methods
lecture, explication to, in synopsis given, theme
Assessment methods
written test
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is taught only once.
Information on the extent and intensity of the course: 0.

  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2017/LMKB419