LMKB504 Professional Practice

Faculty of Arts
Spring 2018
Extent and Intensity
0/0/2. 4 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. et Mgr. Katarína Horák Belejová, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D.
Department of Czech Literature and Library Studies - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Eva Zachová
Supplier department: Department of Czech Literature and Library Studies - Faculty of Arts
Prerequisites (in Czech)
OBOR ( LMK )
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 15 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 2/15, only registered: 0/15
Fields of study the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Předmět nabízí studentům oboru Literatura a mezikulturní komunikace možnost účastnit se odborné praxe na pozici, která odpovídá profilu studenta LMK. Cílem předmětu je poskytnout jeho absolventům možnost aktivně se zapojit do pracovního procesu v prostředí, v němž by v budoucnu chtěli pracovat, zorientovat se v požadavcích, které na něj budou kladeny, a získat pracovní kontakty, které by v budoucnu mohl využít.
Teaching methods (in Czech)
stáž
Assessment methods (in Czech)
K ukončení předmětu se vyžaduje potvrzení o praxi, účast na dvou schůzkách všech studentů předmětu a vyplnění hodnotícího dotazníku v e-learningovém prostředí.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is taught only once.
The course is taught: in blocks.
Information on the extent and intensity of the course: 0.
The course is also listed under the following terms Autumn 2016.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2018/LMKB504