LMKB_a415 Literatura a kultovní/"kvalitní" televize

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. Mgr. Petr Bubeníček, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Petr Bubeníček, Ph.D.
Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Eva Zachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 10:00–11:40 Scala
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 200 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 17/200, pouze zareg.: 0/200, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/200
Mateřské obory/plány
předmět má 24 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Hlavním cílem kurzu je zkoumání převodu literatury do televizní podoby, tedy transferů verbálního celku do audiovizuálního média. V úvodních hodinách se stručně zaměříme na výklad teorie filmové a televizní adaptace a mediálních transferů obecně. Dál si představíme bádání věnované televizi, pojmenujeme specifika televizní mediality na úrovni textu, technologie i kulturních a ekonomických podmínek a problematiku tzv. kvalitní, komplexní a kultovní televize. Na úvod si také vyložíme základní otázky seriálové vyprávění (resp. transmediální serializace).
Nad interpretovanými televizními přepisy se budeme zabývat tím, jak se adaptace vztahují k jiným textům a médiím (literatura, film, videohry, komiks atd.). Budeme se zabývat manifestací jednotlivých typů intermediálních referencí, přisvojení, remediace a zkoumání jejich účinků v procesu recepce. Adaptační studia jsou dnes mnohem více otevřena zkoumání širších společenských (politických, ekonomických, technologických) souvislostí kulturní produkce a recepce, v níž podstatnou roli hrají komunity vnímatelů (fanoušků) sdružené zvláště na internetu. V souladu s tímto trendem budeme adaptace vykládat nejen na úrovni analýzy hotových produktů, ale také jako složité kulturní procesy.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student seznámen s rozmanitými teoretickými přístupy ke zkoumání adaptací:

- získá pojmovou výbavu z oblasti teorie filmové a televizní adaptace,
- pochopí specifickou medialitu televize (v diskuzi o její transmediální, intermediální a intramediální povaze),
- osvojí si rozmanité interpretační metody pro zkoumání adaptací, bude tak schopný posuzovat adaptace jiným způsobem než z hlediska věrnosti či nevěrnosti literární předloze a lépe je interpretovat,
- bude televizní adaptace chápat i v širších kulturních souvislostech.
Osnova
 • Kurz se věnuje televizním přepisům domácích i světových literárních látek. V jednotlivých přednáškách budeme sledovat široké množství žánrů od severské detektivky či nové adaptace Sherlocka Holmese, přes zpracování klasické literatury, až po pořady určené dětskému publiku.
Literatura
  povinná literatura
 • LEITCH, Thomas (ed.). Oxford Handbook of Adaptation Studies. New York: Oxford University Press, 2017. 784 s. ISBN 9780199331000.
 • ABBOTT, Stacey (ed.). The Cult TV Book. London: I. B. Tauris, 2010. 273 s. ISBN 9781848850262.
 • MITTEL, Jason. Complex TV: The Poetics of Contemporary Television Storytelling. New York: New York University Press, 2015. 416 s. ISBN 9780814769607.
 • KOKEŠ, Radomír D. Světy na pokračování. Rozbor možností seriálového vyprávění. Praha: Filip Tomáš – Akropolis, 2016. 240 s. ISBN 978-80-7470-146-7. Autorovy stránky o knize. info
 • Quality TVcontemporary American television and beyond. Edited by Janet McCabe - Kim Akass. London: I.B. Tauris, 2007. xx, 292 p. ISBN 9781845115111. info
 • HUTCHEON, Linda. A theory of adaptation. New York: Routledge, 2006. xviii, 232. ISBN 0415967953. info
 • The contemporary television series. Edited by Michael Hammond - Lucy Mazdon. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2005. xii, 260. ISBN 0748619011. info
 • THOMPSON, Kristin. Storytelling in film and television. Cambridge: Harvard University Press, 2003. xiii, 172. ISBN 0674010876. info
 • MCFARLANE, Brian. Novel to film : an introduction to the theory of adaptation. Oxford: Clarendon Press, 1996. viii, 279. ISBN 0198711506. info
  neurčeno
 • MURRAY, Simone. The adaptation industry : the cultural economy of contemporary literary adaptation. 1. pub. New York: Routledge, 2012. xvi, 253. ISBN 9780415999038. info
 • CARDULLO, Bert. Formal matters : studies in film adaptation and (re)evaluation. Washington, D.C.: New Academia, 2011. xiii, 430. ISBN 9780983689928. info
 • Beyond adaptation : essays on radical transformations of original works. Edited by Phyllis Frus - Christy Williams. Jefferson, N.C.: McFarland & Company, 2010. x, 216. ISBN 9780786442232. info
 • DEBONA, Guerric. Film adaptation in the Hollywood studio era. Urbana: University of Illinois press, 2010. x, 195. ISBN 9780252077371. info
 • Redefining adaptation studies. Edited by Laurence Raw - Dennis R. Cutchins - James Michael Welsh. Lanham: Scarecrow Press, 2010. xiii, 182. ISBN 9780810872981. info
 • Authorship in film adaptation. Edited by Jack Boozer. 1st ed. Austin: University of Texas Press, 2008. viii, 341. ISBN 0292718535. info
 • In/fidelity : essays on film adaptation. Edited by David L. Kranz - Nancy C. Mellerski. 1st pub. Newcastle: Cambridge scholars publishing, 2008. viii, 251. ISBN 9781847184023. info
 • GERAGHTY, Christine. Now a major motion picture : film adaptations of literature and drama. Lanham: Rowman & Littlefield Publishers, Inc., 2008. viii, 223. ISBN 9780742538214. info
 • CHATMAN, Seymour Benjamin. Příběh a diskurs : narativní struktura v literatuře a filmu. Translated by Milan Orálek. Vyd. 1. Brno: Host, 2008. 328 s. ISBN 9788072942602. info
 • LEITCH, Thomas M. Film adaptation and its discontents : from Gone with the Wind to The Passion of the Christ. Baltimore: John Hopkins University press, 2007. xi, 354. ISBN 9780801885655. info
 • The Cambridge companion to literature on screen. Edited by Deborah Cartmell - Imelda Whelehan. 1st pub. Cambridge: Cambridge University Press, 2007. xi, 273. ISBN 9780521614863. info
 • The literature/film reader : issues of adaptation. Edited by James Michael Welsh - Peter Lev. Lanham, Md.: Scarecrow Press, 2007. xxviii, 36. ISBN 9780810859494. info
 • HUTCHEON, Linda. A theory of adaptation. New York: Routledge, 2006. xviii, 232. ISBN 0415967953. info
 • DESMOND, John M. a Peter HAWKES. Adaptation : studying film and literature. Boston: McGraw-Hill, 2006. xii, 256. ISBN 007282204X. info
 • STAM, Robert. François Truffaut and friends : modernism, sexuality, and film adaptation. New Brunswick: Rutgers University Press, 2006. xvi, 239. ISBN 0813537258. info
 • From camera lens to critical lens : a cellection of best essays on film adaptation. Edited by Rebecca Housel. 1st pub. Newcastle: Cambridge Scholars Press, 2006. xii, 230. ISBN 1847180310. info
 • Books in motion : adaptation, intertextuality, authorship. Edited by Mireia Aragay. Amsterdam: Rodopi, 2005. 289 s. ISBN 9042019573. info
 • Literature and film : a guide to the theory and practice of film adaptation. Edited by Robert Stam - Alessandra Raengo. First published. Malden: Blackwell Publishing, 2005. xiv, 359. ISBN 0631230556. info
 • STAM, Robert. Literature through film : realism, magic, and the art of adaptation. 1st pub. Malden: Blackwell Publishing, 2005. xvii, 388. ISBN 140510287X. info
 • Tvořivé zrady : současné polské myšlení o filmu a audiovizuální kultuře. Edited by Petr Mareš - Petr Szczepanik. Vyd. v ČR 1. Praha: Národní filmový archiv, 2005. 500 s. ISBN 8070041196. info
 • A companion to literature and film. Edited by Robert Stam - Alessandra Raengo. 1st pub. Malden: Blackwell Publishing, 2004. xv, 463. ISBN 9780631230533. info
 • CHATMAN, Seymour Benjamin. Dohodnuté termíny : rétorika narativu ve fikci a filmu. V Olomouci: Univerzita Palackého, 2000. 259 s. ISBN 8024401754. info
 • Film adaptation. Edited by James Naremore. 1st pub. London: Athlone Press, 2000. x, 258. ISBN 0485300931. info
 • Adaptations from text to screen, screen to text. Edited by Deborah Cartmell - Imelda Whelehan. 1st pub. London: Routledge, 1999. xvii, 247. ISBN 0415167388. info
 • CORRIGAN, Timothy. Film and literature : an introduction and reader. Upper Saddle River, New Jersey: Prentice-Hall, 1999. x, 374. ISBN 0135265428. info
 • STAM, Robert, Robert BURGOYNE a Sandy FLITTERMAN-LEWIS. New vocabularies in film semiotics : structuralism, post-structuralism and beyond. 1st pub. London: Routledge, 1992. xv, 239. ISBN 041506595X. info
 • Film and literature : a comparative approach to adaptation. Edited by Wendell M. Aycock - Michael Schoenecke. Lubbock, Texas: Texas Tech University Press, 1988. ISBN 0-89672-159-0. info
 • KLEIN, Michael a Gillian PARKER. The English Novel and the Movies. New York: Frederik Invar Publishing, 1981. 383 s. info
Výukové metody
Přednášky.
Metody hodnocení
Závěrečný písemný test.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednorázově.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/LMKB_a415