LMKB_a101 Applied Linguistics

Faculty of Arts
Spring 2021

The course is not taught in Spring 2021

Extent and Intensity
0/2/0. 4 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Teacher(s)
doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Jana Zemanová, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D.
Department of Czech Literature - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Eva Zachová
Supplier department: Department of Czech Literature - Faculty of Arts
Timetable
Wed 14:00–15:40 G12
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 20 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/20, only registered: 0/20
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 6 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
The course aims to acquiesce students with the current language standard of the Czech language; with style guides and their structure. The focus will be on clarifying problems in orthography, its specifics, and frequent errors in writing. Along with issues in orthography, the course will tackle the problems in morphology and syntax (e.g. problematic forms of certain words, the style divergence of dual suffixes, the formation and use of participles; verb, noun, or adjective phrases, etc.). The course will use practical approaches to the problems at hand – following the teacher’s commentary on the theory of a particular problem (e.g. capital letters, the s/z prepositions and prefixes, punctuation), its knowledge will be tested out by means of dictation, filling-in exercises, and proofreading.
Learning outcomes
Having finished the course, the students will:
- consolidate their knowledge of written language,
- know and be able to use codification manuals,
- be able to utilize current orthography of the Czech language in proofreading a Czech-language text,
- recognize mistakes and correct them.
Syllabus
 • 1. Elementary terminology and sources, changes in codification in 1993.
 • 2. i/y and í/ý in roots and endings of words.
 • 3. Prepositions, prefixes and suffixes with particular regard to orthography.
 • 4. Punctuation in simple sentences / in complex and compound sentences.
 • 5. Division of words, hyphenation.
 • 6. Capitalization.
 • 7. Agreement between subject and predicate.
 • 8. Abbreviations; loan-words.
 • 9. Nouns: animate/inanimate masculines, feminins, neuters, borowing nouns, proper nouns.
 • 10. Adjectives; pronouns; numerals.
 • 11. Verbs
Literature
 • Janovec, L. Na co se nás často ptáte. Jak užívat čárku a další interpunkční znaménka. Praha: Klett, 2006.
 • Nový encyklopedický slovník češtiny. Edited by Petr Karlík - Marek Nekula - Jana Pleskalová. První vydání. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2016. 1092 stran. ISBN 9788074224812. info
 • GREPL, Miroslav. Příruční mluvnice češtiny. Edited by Petr Karlík - Marek Nekula - Zdenka Rusínová. Vyd 2., opr. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2008. 799 s. ISBN 9788071069805. info
 • Pravidla českého pravopisu. Vydání 2. (s Dodatkem Mini. Praha: Academia, 2005. 391 stran. ISBN 802001327X. info
 • SVOZILOVÁ, Naďa and Hana PROUZOVÁ. Slovník slovesných, substantivních a adjektivních vazeb a spojení. Edited by Anna Jirsová. Vyd. 1. Praha: Academia, 2005. 579 s. ISBN 8020013105. info
 • Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost : s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Edited by Josef Filipec. Vyd. 4. Praha: Academia, 2005. 647 s. ISBN 8020014462. info
 • ČERNÁ, Anna. Na co se nás často ptáte. 1. vyd. Praha: Scientia, 2002. 168 s. ISBN 807183260X. info
 • ČERNÁ, Anna. Na co se nás často ptáte : [ze zkušenosti jazykové poradny]. 1. vyd. Praha: Scientia, 2002. 168 s. ISBN 80-7183-260-X. info
 • HAVRÁNEK, Bohuslav and Alois JEDLIČKA. Stručná mluvnice česká. Vyd. 26. Praha: Fortuna, 2002. 246 s. ISBN 8071685550. info
Teaching methods
seminář
Assessment methods
written test
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is taught annually.
General note: Předmět bude otevřen a vyučován při minimálním počtu 6 zapsaných studujících.
Information on the extent and intensity of the course: 0.
The course is also listed under the following terms Spring 2020.
 • Enrolment Statistics (Spring 2021, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2021/LMKB_a101