LMKB_a213 Moderní a postmoderní román

Filozofická fakulta
podzim 2020

Předmět se v období podzim 2020 nevypisuje.

Rozsah
2/0/0. 0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. Mgr. Petr Bubeníček, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Tereza Dědinová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Zuzana Fonioková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Miroslav Kotásek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jan Tlustý, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Zuzana Fonioková, Ph.D.
Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Eva Zachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/30, pouze zareg.: 0/30, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/30
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz si klade za cíl představit klíčová místa v dějinách světového románu od konce devatenáctého století do současnosti. V úvodní hodině se studenti seznámí se základními aspekty myšlení o románu a proměnách románové formy (rozpad tradiční epiky) ve 20. století s ohledem na problematiku konceptů moderny a postmoderny. V následujících seminářích budou analyzovány jednotlivé vybrané romány: typ, struktura (narativní strategie, vypravěč, poetika postav, čas, reflexivita atd.) i širší problémy, jež dílo nastoluje (autorita a etika románu atd.). Vyučující v každém semináři představí literárněhistorický kontext, do něhož bude dílo zasazeno.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
mít povědomí o dějinách světového románu od konce devatenáctého století do současnosti;
vysvětlit základní rysy a koncepty modernismu;
vysvětlit základní rysy a koncepty postmodernismu;
analyzovat romány s ohledem na jejich literárněhistorický a společenský kontext.
Osnova
 • 26. 9. dr. Zuzana Fonioková – Kazuo Ishiguro: Neopouštěj mě
 • 3. 10. dr. Nina Bosničová – Richard Wright: Černý chlapec
 • 10. 10. doc. Petr Bubeníček – Knut Hamsun: Matka země
 • 17. 10. prof. Lubomír Machala – slovenská literatura (Pavel Vilikovský: Večne je zelený; Dušan Mitana: Hľadanie strateného autora; Peter Pišťanek: Rivers of Babylon)
 • 24. 10. čtecí týden / výuka dr. Mildorf
 • 31. 10. dr. Lenka Tóthová – Manuel Puig: Polibek pavoučí ženy
 • 7. 11. dr. Miroslav Kotásek – Jonathan Coe: Dům spánku
 • 14. 11. dr. Tereza Dědinová – Johanna Sinisalo: Ne před slunce západem
 • 21. 11. dr. Jan Tlustý – J. M. Coetzee: Deník špatného roku
 • 28. 11. prof. Jiří Trávníček – Vasil Bykav: Lom
 • 5. 12. mgr. Romana Švachová – Mirja Unge: Brácha se nacpal
 • 12. 12. dr. Jan Budňák – Postkolonialismus v současné německojazyčné literatuře. Christian Kracht: Impérium
Literatura
  povinná literatura
 • Jařab, Josef a kol. Literární modernismus ve světě. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014.
 • PECHAR, Jiří. Dvacáté století v zrcadle literatury. Praha: Filosofia, 1999. 582 s. ISBN 80-7007-124-9. info
  doporučená literatura
 • HILSKÝ, Martin. Modernisté. Druhé, upravené vydání,. Praha: Argo, 2017. 301 stran. ISBN 9788025721933. info
 • NICOL, Bran. The Cambridge introduction to postmodern fiction. New York: Cambridge University Press, 2009. xvii, 220. ISBN 9780521679572. info
 • FORSTER, E. M. Aspects of the novel. Edited by Oliver Stallybrass. Harmondsworth: Penguin, 1976. 204 p. ISBN 0140183981. info
  neurčeno
 • LODGE, David. The modes of modern writing : metaphor, metonymy, and the typology of modern literature. London: Bloomsbury Academic an imprint of Bloomsbury Publishing Plc, 2015. xix, 348. ISBN 9781474244213. info
 • KUBÍČEK, Tomáš, Jiří HRABAL a Petr A. BÍLEK. Naratologie : strukturální analýza vyprávění. V Praze: Dauphin, 2013. 247 s. ISBN 9788072725946. info
 • The Routledge companion to postmodernism. Edited by Stuart Sim. 3rd ed. New York: Routledge, 2011. xiv, 328. ISBN 9780415583329. info
 • CHATMAN, Seymour Benjamin. Příběh a diskurs : narativní struktura v literatuře a filmu. Translated by Milan Orálek. Vyd. 1. Brno: Host, 2008. 328 s. ISBN 9788072942602. info
 • Lexikon teorie literatury a kultury : koncepce / osobnosti / základní pojmy. Edited by Ansgar Nünning - Jiří Trávníček - Jiří Holý, Translated by Al. Vydání první. Brno: Host, 2006. 912 stran. ISBN 8072941704. info
 • KUNDERA, Milan. Zneuznávané dědictví Cervatesovo. Vyd. tohoto souboru 1. Brno: Atlantis, 2005. 45 s. ISBN 8071082589. info
 • TRÁVNÍČEK, Jiří. Příběh je mrtev? : schizmata a dilemata moderní prózy. Vyd. 1. Brno: Host, 2003. 300 s. ISBN 8072940791. info
 • HILSKÝ, Martin. Současný britský román. [Jinočany]: H & H, 1992. 304 s. ISBN 8085467003. info
 • BACHTIN, Michail Michajlovič. Problémy poetiky románu. Vyd. 1. Bratislava: Slovenský spisovatel', 1973. 301 s. info
 • LUKÁCS, György. Metafyzika tragédie. Edited by Růžena Grebeníčková. Praha: Československý spisovatel, 1967. info
Výukové metody
přednášky, diskuse
Metody hodnocení
Ústní kolokvium formou rozpravy nad dílem vybraných autorů. Studenti prokáží četbu probíraných románů (min. 7 děl).
Informace učitele
První přednáška proběhne ve čtvrtek 26. 9. 2019. Některé romány jsou dostupné v e-prezenčce ÚK FF MU, návod zde: http://knihovna.phil.muni.cz/nase-sluzby/e-prezencka/e-prezencka-navod/.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.