LMKB_a424 Significant Places of Memory and Their Changes in Czech Culture

Faculty of Arts
Autumn 2019
Extent and Intensity
0/2/0. 4 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Michal Fránek, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D.
Department of Czech Literature and Library Studies - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Eva Zachová
Supplier department: Department of Czech Literature and Library Studies - Faculty of Arts
Timetable
Thu 14:00–15:40 D21
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
The capacity limit for the course is 50 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 17/50, only registered: 0/50, only registered with preference (fields directly associated with the programme): 0/50
Fields of study the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
K oblastem zájmu humanitních věd posledních desetiletí patří mimo jiné významná místa a jejich fungování v kolektivní paměti národů či jejich určitých vrstev. V naší přednášce se pokusíme ukázat, jak se paměť těchto míst utvářela, jaký otisk zanechala v české kultuře (literatuře, hudbě, výtvarném umění, divadle, filmu) od národního obrození po současnost a jak naopak česká kultura (ve "stýkání a potýkání" s kulturou německou) ovlivnila vnímání těchto míst v obecném povědomí. V centru našeho zájmu budou především památné hory (Říp, Blaník, Hostýn, Radhošť) či hraniční pohoří (Šumava, Krkonoše), stranou nezůstanou ani politická centra (Praha) či mytizovaná území (Podkarpatská Rus), zvláštní pozornost budeme věnovat Brnu coby městu paměti i zapomínání.
Syllabus (in Czech)
 • 1. Úvodní přednáška. 2. Říp. 3. Blaník 4. Šumava. 5. Krkonoše. 6. Vyšehrad. 7. Radhošť. 8. Hostýn. 9. Brno české. 10. Brno německé. 11. Mýtus Podkarpatské Rusi. Pozn.: Pořadí přednášek je pouze orientační, může se měnit.
Literature
  recommended literature
 • Motyčka, Lukáš - Veselá, Barbora (eds.). Antologie německé moravské literatury. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. 520 s.
 • FIALOVÁ-FÜRSTOVÁ, Ingeborg. O německy psané literatuře pražské, moravské a židovské. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. Filozofická fakulta, 2017. 331 stran. ISBN 9788024450810. info
 • NEKULA, Marek. Smrt a zmrtvýchvstání národa : sen o Slavíně v české literatuře a kultuře. První vydání. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017. 592 stran. ISBN 9788024631851. info
 • MACURA, Vladimír. Znamení zrodu a české sny. V tomto uspořádání vydá. Praha: Academia, 2015. 658 stran. ISBN 9788020025067. info
 • HLAVAČKA, Milan, Antoine MARÈS and Magdaléna POKORNÁ. Paměť míst, událostí a osobností: historie jako identita a manipulace. Praha: Historický ústav, 2011. 685 stran. ISBN 9788072861866. info
 • MAUR, Eduard. Paměť hor : Šumava - Říp - Blaník - Hostýn - Radhošť. Vyd. 1. Praha: Havran, 2006. 375 s. ISBN 8086515605. info
Teaching methods
lecture, explication to, in synopsis given, theme
Assessment methods
written test
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is taught only once.
Information on the extent and intensity of the course: 0.

 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2019/LMKB_a424